• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 663
N. O. van Steenwijk. Het stichten dezer kolonie begon in 1818 met den aankoop van het landgoed Westerbeeksloot, waarop in nov. van genoemd jaar de eerste 52 arme huisgezinnen gevestigd werden. Zij beantwoordde aanvankelijk zoo wel aan het doel, dat kort daarna iets zuidelijker (in Overijssel) nog 2 andere koloniën, Willemsoord en Wilhelminaoord werden aangelegd (z. bl. 654). Zij bevat ongeveer 900 inw., die alten door landbouw, fabriekwezen en handwerken in hunne behoeften voorzien. — Het grootste gedeelte der kolonie behoort tot de gem. Vledder (2.000 inw.), waarvan het dorp, \ uur O., in de kom rnim 420 inw. en eene nette Herv. Kerk zonder orgel, maar eenen lagen toren heeft. Sedert 1818 is dit eenzaam gelegen dorp door den doortogt van reizigers naar de kolonie een weinig levendiger geworden. — Van Vledder loopt een kunstweg naar Diever, een arm en onaanzienlijk dorp, digt bij de Smildervaart. De geheele gem. telt met eenige gehuchten ruim 1.200, van landbouw, veeteelt en eenige weverijen levende inw., en in het dorp is eene oude Herv. Kerk. — Van de Dieverbrug brengt ons de groote weg in de gem. Smilde, eene veenkolonie, die grootendeels eerst na 1771 ontstaan is, en in de veenbuurten Oude- of Hooger-Smilde (de zuidelijkste), de Hijker-Smilde, Kloosterveen en Boven-Smilde verdeeld wordt. Zij ligt ongeveer 2 uren Z. W. van Assen, maar bestaat voornamelijk uit eene 3 uren lange, bijna onafgebrokene reeks van huizen, langs de Hoofdvaart en den weg, met eene bevolking van 4.500 inw., die grootendeels van veenderijen, handel in turf, landbouw en eenige fabrieken bestaan, hebbende men er 2 scheepstimmerwerven, 2 kalkovens, 2 blaauwverwery'en, 1 bierbrouwerij, 1 katoenweverij en 1 katoendrukkerij, 4 koren- en 3 grutmolens, enz. Zij bevat 3 Herv. bouwd, zonder orgel, en 2 te Kloosterveen, waarvan de eene nagenoeg in het midden der kolonie en van 1780—1787 gebouwd, een prachtig, zeer ruim en hoog achtkant gebouw is, voorzien van 4 pilaren, een in 1841 geplaatst orgel, en eenen koepeltoren op het midden der kerk, van waar men een uitgestrekt vergezigt heeft. De andere kerk is eene kleine bijkerk. Voorts heeft men in de gem. eene Kerk voor de chr. afgescheidenen te Kloosterveen, en eene in 1847 gestichte Synagoge, beiden met een torentje, en een Armhuis, in 1836 gevestigd. Bij Hooger-Smilde .vereenigt zich de Beiier-Vaart met do Hoofdvaart, en een weinig noordelijker het nieuwe Oranjekanaal, dat de provincie in eene O. en Z. O. rigting doorsnijdt.

Provincie Drenthe. Gemeente Diever.

 
wapen van Diever 7437 Bunders
1500 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500