• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 677
de dorpen Roden en Roderwolde en een 9tal gehuchten bevattende, met eene bevolking van ruim 1.900 inw., die hoofdzakelijk van landbouw bestaan; zij bevat het Lieverderbosch, het grootste gedeelte van het Zulter- of Leekster-meer, op de grenzen van Drenthe en Groningen, en eene pannenbakkerij in het gehucht Ter Heil. Roden zelf is vrij aanzienlijk (1.700 inw.); het heeft eene langwerpig vierkante Herv. Kerk, met gewelven en pilaren, een orgel en een spitsen toren; in de nabijheid ligt de havezathe Mensinga of het Huis-te-Roden, 100 bunders groot, maar vroeger veel uitgestrekter, met een binnen zijne grachten besloten huis, waarschijnlijk omstreeks 1500 herbouwd; voorts vindt men aan de Groninger grenzen, | uur van Roden, de havezathe Ter-Heil op eenen hoogen zandgrond, met fraaije lanen, bosschen en tuinen en een van een koepeltorentje voorzien Huis; zij is 300 bunders groot. — Oostelijk van Roden ligt Petje, eene gem. met ruim 1.310 inw. en 2 gehuchten. Het dorp ligt 4 uren N. t. W. van Assen en 2 uren Z. Z. W. van Groningen, bij het Peizer-diep, telt 1.200 in de kom en is vooral des zomers zeer aangenaam. In stukken van vóór de 12de eeuw droeg het den naam van Pedge,' Peisge, enz. Er is eene eenvoudige Herv. Kerk, zonder orgel, maar met eenen kleinen spitsen toren, die zeer schilderachtig tusschen hooge eiken verscholen ligt en in 1824 vernieuwd en vergroot is. — Eindelijk ontmoeten wij nog als het laatste dorp der provincie Drenthe het dorp Eelde, met 3 gehuchten eene gem. uitmakende van ruim 1.400 inw., die van landbouw leven. Eelde ligt 2 uren Z. van Groningen, nabij het Hoornsche diep, en is een fraai dorp, door verscheidene lusthoven omgeven, en met eene oude kleine Herv. Kerk, van een torentje en een orgel voorzien. In de nabijheid liggen de buitengoederen Noordwijk, Mjburg, de Braak en de Duinen. Vroeger stond er een oud slot, dat in de binnenlandsche groningsche beroerten tusschen de Groenenbergen en Gelkingen vermaard geworden is. Hier verlaten wij de provincie en begeven wij ons naar Groningen.

Provincie Drenthe. Gemeente Eelde.

 
wapen van Eelde 2550 Bunders
1500 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500