• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 664
Van de Dieverbrug loopt een kunstweg oostw. naar het schoone dorp Dwingelo, 4 uren N. N. O. van Meppel en 3 uren N. W. van Hoogeveen, aan de Havelter-Aa. Het telt met 4 gehuchten 1.500 van den landbouw levende inw., waarvan omstreeks 800 in de kom gevestigd zijn, die door een groot grasplein, de Brink genaamd, om hetwelk de huizen staan, gevormd wordt. Het heeft 2 beroemde jaarmarkten, eene Herv. Kerk, met oen orgel en eenen zonderlingen peervormigen koepeltoren, eene kleine Kerk voor de chr. afgescheidenen, en eene zeer kleine Israël, bijkerk; in de nabijheid ligt het landgoed Oldengaarde, met een zeer ruim kasteel, fraaije wandelingen en voortreffelijke landerijen. Bij de vernietiging van het Edict van Nantes zetten zich in dit dorp vele fransche protestanten neder, wier woningen nog heden den naam van Fransche huizen dragen. — Oostwaarts van Dwingelo en Smilde ligt de gem. Beilen, met 14 gehuchten en 2.800 inw., die meest van landbouw bestaan en eenige fabrieken hebben. Het dorp Beilen is groot en welvarend, telt 800 inw. en heeft eene overoude Herv. Kerk, zonder orgel, maar met eenen fraaijen hoogen toren, alsmede eene Kerk voor de chr. afgescheidenen; het is herhaalde malen door brand geteisterd en in 1820 werd het bijna geheel in asch gelegd. Ter bevordering van den koophandel is dit dorp in 1791 door het kanaal de Beiier-vaart met de drenthsche Hoofdvaart vereenigd. — Wederom één uur O. vinden wij Westerbork, gelegen op het verhevenste punt van Drenthe (14| el boven het waterpas der Zuiderzee), 3 uren Z. ten O. van Assen en ruim zoo ver N. O. van Hoogeveen. De gem. is zeer oud en bevat in het dorp en 8 gehuchten ruim 1.400 inw. (waarvan 400 in het dorp), die meest van landbouw en het afgraven der hooge veenen leven. Er is eene in 1778 vernieuwde Herv. Kerk, zonder orgel, doch met eenen spitsen toren, waarin 3 klokken, en eene Kerk voor de chr. afgescheidenen, in 1843 gesticht. Het noord, gedeelte der beide laatstgenoemde gemeenten wordt door het Oranje-kanaal doorsneden. — Van Beilen ons weder Z. W. wendende, komen wij te Buinen, 3 uren N. O. van Meppel, aan de Ruiner- of Wold-Aa en den kunstweg, die van Dwingelo naar Hoogeveen leidt. Vroeger was Ruinen eene onafhankelijke heerlijkheid, die in 1768 door aankoop (voor 100.000 gl.) aan de staten van Drenthe kwam, doch welker voorregten in 1795 geheel zijn vervallen. Thans bevat de gem. met 4 gehuchten (waaronder Echten, met een oud en beroemd kasteel) en nog eenige kleinere plaatsjes, bijna 2.300 inw.

Provincie Drenthe. Gemeente Westerbork.

 
wapen van Westerbork 13682 Bunders
1850 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500