• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 596
rel die er zich naderhand dikwijls ophield en de vestingwerken gedeeltelijk deed slechten, gelijk later het oude, zeer sterke huis van tijd tot tijd is afgebroken; thans staat er een fraai woonhuis; het landgoed heeft 445 b. oppervlakte. — Den straatweg weder oostwaarts volgende, komt men te Ruurlo, 4 uren Z. W. van Zutphen, de hoofdplaats eener gem., die met een aantal gehuchten 2.650 inw. bezit, waarvan 420 in het dorp zelf wonen; het heeft eene Herv. Kerk, in 1840 vergroot, met orgel en eenen spitsen toren, en eene R.K. Kerk, meteen lantaarntorentje; 10 min. van het dorp staat het Huis-te-Ruurlo. De straatweg geleidt ons naar de stad Groexlo of Grolle, 7 uren O. Z. O. van Zutphen, aan de Slink. die zich beneden Borculo in de Berkel stort. Deze voorheen zeer sterke vesting, welker oorsprong onbekend is, kwam in 1235 aan Otto III van Gelder, en werd door Reinoud II met muren omringd; in 1550 deed Karel V haar met nieuwe grachten en wallen versterken, en na dien tijd zijn deze vestingwerken zoo zeer vermeerderd en vergroot, dat het stadje voor eene der voornaamste vestingen van ons vaderland en voor den sleutel tegen Munsterland gehouden werd. Nadat Groenlo zich in 1576 aan de zijde der Staten had geschaard, viel het in 1580 in handen van den trouweloozen graaf van Rennenberg, waarna prins Maurits haar in 1595 vruchteloos belegerde. Twee jaren later trok hij echter op nieuw voor de plaats, en nam haar na een bombardement met gloeijende kogels in. In 1606 maakte zich Spinola weder van haar meester, en zij bleef nu in de handen der Spanjaarden tot in 1627, toen prins Frederik Hendrik haar na een hoogstmerkwaardig beleg heroverde. Van dien tijd af bleef zij van de rampen des oorlogs vrij, tot dat zij zich in 1672 aan den bisschop van Munster moest overgeven, die haar eerst 2 jaren later, na het slechten der vestingwerken, weder verliet. Thans zijn bijna alle vroegere werken verdwenen; alleen aan den zuid- en noordkant zijn nog bloote wallen; ook de grachten rondom de stad zijn nog aanwezig, maar de 3 poorten zijn in 1832 afgebroken. Groenlo heeft eene bevolking van ongeveer 1.900 zielen, welk getal, met die van eenige buurten, die het Schependom van Groenlo uitmaken, tot bijna 2.600 klimt (2.100 R. K., 450 herv., ruim 100 Israël.). Er zijn 6 jaarlijksche beestenmarkten, enkele katoen- en linnenweverijen en 2 bierbrouwerijen; overigens leven de inw. van landbouw, wolspinnerij, van den drukken doortogt, en van den vrij belangrijken handel in eijeren op Holland. De Herv. Kerk is zeer groot en schoon; de toren is in 1836 door

Provincie Gelderland. Gemeente Borculo.

 
wapen van Borculo 5408 Bunders
4050 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500