• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 542
gelsch park omringd, waarvan de toegang voor elken fatsoenlijken vreemdeling openstaat en dat alzoo vele bezoekers lokt; het beslaat eene oppervlakte van 83 bunders. — Volgen wij van hier den Lingedijk westwaarts, dan treffen wij eerst Geldermahen aan, 2^ uur van Tiel; dit dorp heeft in de kom vrij aanzienlijke huizen, waaronder het schoone Huis-Ravestein, de woning van onzen pas overleden staatsman van Dam van Isselt, 240 inw. en eene groote Herv. Kerk, in welker koor men eene fraaije graftombe van het oude adellijke zeeuwsche geslacht van Borssele ziet, waaraan de heerlijkheid vroeger behoorde; met het dorp Meeteren, dat insgelijks eene Kerk en een zeer fraai heerenhuis, het Huis-te-Meeteren, door bevallige tuinen, plantsoen en grachten omringd, bezit, en aan den zandweg van Geldermalsen naar Waardenburg ligt, bevat de geheele gemeente ruim 1.600 inw., die, gelijk overal in deze vruchtbare landstreek, van landbouw en veeteelt bestaan, Verder W. ligt de gemeente Deil, die 1.800 inw. telt; zij bevat de dorpen Deil, Enspik, Rumpt en Gellicum, allen met oene kerk en allen aan de Linge. Aan de overzijde dier rivier, tegenover Geldermalsen, vinden wij Buurmahen (430 inw. in de kom), waaronder ook het dorp Tricht, met de heerlijkheid Reijersoort en de buitengoederen Hof- en Craijenstein behooren; de geheele gemeente heeft 1.300 inw. en 2 Herv. Kerken, eene gothische met toren te Tricht, en eene te Buurmalsen, in welker toren eene zeer groote klok hangt. — De aanzienlijke gemeente Beest strekt zich van hier tot aan de holl. grenzen uit, en bevat het dorp van dien naam, Acquoi, Renoy en de buurt Marienweerd, te zamen met 2.300 inw., waarvan ruim 1.000 te Beest. Het laatste is een groot bestraat dorp, met eene zeer prachtige en groote Herv. Kerk, gebouwd in 1825 en voorzien van eenen fraaijen mahoniehouten predikstoel, een zeer goed orgel en eenen ouden, zonderling gemaakten toren, die van de vroegere kerk is blijven staan. Ook de R. kath. hebben er eene kerk, even als te Renoy (340 inw.), waaide Herv. Kerk in 1837 bijna geheel vernieuwd is. Acquoi ligt slechts | uur ten O. van het door ons vroeger bezochte Leerdam (z. bl. 309), en is door de schoonste korenlanden en aangenaam geboomte omringd; het werd in 1140 door Jan VIII van Arkel gebouwd, behoort als baronie aan Z. M. den Koning en telt 400 inw., die eene Herv. Kerk hebben. In de buurt Marienweerd, \ uur O. van Beest, stond voorheen eene abdij der premonstratenser monniken, die in 1128 door Herman, graaf van Cuyk, gesticht werd. Deze abdij was zeer

Provincie Gelderland. Gemeente Deil.

 
wapen van Deil 2987 Bunders
2050 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500