• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 548
kasteel en ziet men nog het beerenhuis Vreedenstein; ookEck-enWiel, ten O. van Maurik, bezit eene Herv. Kerk; het oude fraaije kasteel in de buurt Wiel is in 1839 gesloopt. — Het dorp Lienden, dat met de dorpen Ingen, Ommeren en 2 buurten eene gemeente met ruim 3.200 inw. uitmaakt, ligt insgelijks aan den Rijndijk, is tamelijk groot en bevat eene groote en schoone Herv. Kerk, met eenen zeer hoogen, vierkanten, dikken toren en een goed orgel; hier stond vroeger het zeer sterke kasteel Het-Huis-te-Lienden of Toren van Aspremont, dat reeds in het begin der 14de eeuw vernield werd. Ingen, | uur W. van Lienden, telt bijna 1.000 inw., en heeft eene oude kerk, zonder orgel, doch met eenen hoogen toren; Ommeren ligt landwaarts in, en bezit mede eene Herv. Kerk, welker toren in 1845 vernieuwd is — De gem. Kesteren, waartoe ook het dorp Op-Heusden behoort, heeft omtrent 2.000 inw. en 2 oude Herv. Kerken met spitse torens; het eerste is een van de oudste dorpen der Betuwe, het laatste bezit een prachtig heerenhuis, de Woerd of het Huis-te-Op-Heusden genaamd. — Het dorp Zoelen, dat met Kerk-Avezaath en Kapel-Avezaath de gem. Zoelen met 2.000 inw. vormt, ligt slechts } uur N. van Tiel, aan de Linge, waarover hier eene brug ligt; het bevat in de kom 330 inw., en heeft eene vrij nette Herv. Kerk met toren en orgel en eene graftombe; er staat tevens een fraai Kasteel, dat in 1S79grootendeels door de Spanjaarden werd afgebrand, maar inde laatste jaren sierlijk is opgemaakt, ofschoon de bouworde van het geheel den stempel der grijze oudheid heeft behouden; het is een schoon gebouw met eenen vierkanten toren, en door eene diepe gracht en zeer fraai plantsoen omringd, welks schoone wandeldreven zeer vele bezoekers tot zich lokken. Vroeger was hier ook het kasteel Aldenhage; ter plaatse, waar het gestaan heeft, ziet men thans op eenen door grachten omringden heuvel eene deftige graftombe, die het stoffelijk overschot bevat van Neerlands grooten staatsman Johan Gijsbert Baron Verstolk van Soelen. — De beide Avczathen, ten W. van Zoelen en ongeveer 1 uur VV. van Tiel, hebben elk 1 Herv. Kerk, en te KerkAvezaath staat het sierlijke adellijke huis Teisterbant; in 1838 brandde het gedeeltelijk af, doch het werd terstond weder fraaijer opgebouwd. — Echteld, bij de Linge, t uur N. O. van Tiel, en met 200 inw. inde kom, bezit mede eene Herv. Kerk en een ^root, vrij regelmatig kasteel, het Huis-te-Echteld, met zware torens, en waarschijnlijk reeds in de 12d' eeuw gesticht. Tot de gem. Echteld behoort ook het dorp Ochten, 2 uren O. van Tiel, aan den Waaldijk, langs welken het zich

Provincie Gelderland. Kadastrale Gemeente Ingen en Ommeren.

 
wapen van Lienden
Gem. Lienden (no. 2) wapen van Ingen en Ommeren
3954 Bunders
3875 Inwoners

1868

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500