• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 521
talrijke water- en landwegen dragen zeer veel tot de welvaart, den handel en de nijverheid der bewoners bij; ook heeft zich de landbouw, de ambachts- en fabrieknijverheid in de laatste tijden meer en meer op de gunstigste wijze ontwikkeld. Die streek van Gelderland, welke Z. voor een klein gedeelte aan Limburg grenst, en ten N. en W. door de Waal, ten Z. door de Maas en ten O. door pruisisch Rijnland wordt ingesloten, werd vroeger verdeeld in 2 deelen, het Rijk van Nijmegen, het oostelijkste, en het Land tusschen Maas en Waal, het westelijkste. Beiden maakten een deel uib- van het vroegere geldersche Kwartier van Nijmegen, en zijn dikwijls aan zware overstroomingen blootgesteld geweest; bijzonder waren in dit opzigt de jaren 1784, 1799, 1809, 1816 en 1820 al zeer ongelukkig. Het oostelijk deel dezer streek, waarvan een gedeelte nog tot de Mokerheide behoort, is heuvelachtig en bevat het boschrijke en bergachtige Nederrijkswald, van welks hooge toppen men de bekoorlijkste vergezigten geniet, terwijl liefelijke hoogten en laagten, bosschaadjen, waterpartijen en watervallen de verrassendste oogpunten en de verrukkelijkste partijen opleveren. Reeds het eerste dorp Heumen, waaronder ook Malden behoort, dat wij op onze wandeling bezoeken, is zeer aangenaam gelegen, daar de gronden der gemeente uit schoone waarden, uitmuntende bosschen en houtgewas, veenderijen, en woeste heidegronden bestaan. Het dorp ligt 2 uren Z. van Nijmegen, digt bij de Maas, en is wel een der kleinste, maar ook een der bevalligste dorpen tusschen Maas en Waal; de gem. telt 1.300 inw., heeft 2 voorname bierbrouwerijen, 1 druk bezochte windkorenmolen en eene kleine Herv. Kerk, met eenen spitsen toren, maar zonder orgel, benevens eene R. K. Kerk, in 1841 gebouwd, en van eenen toren en een orgel voorzien; — van het oude Kasteel-vanHeumen zijn nog eenige overblijfselen aanwezig. De gemeente grenst ten W. aan die van Over-Asselt, welke ook Neder-Asselt bevat en omtrent 1.500 inw. heeft, en aan de oostzijde aan die van Groesbeek, aan den voet van het Nederrijkswald, en allerbevalligst gelegen. Deze heeft geene weilanden, maar bosch- en heidegronden, en telt met verschillende buurten ongeveer 3.000 inw., waarvan ruim 700 in het dorp zelf wonen, en die aldaar eene R. K. en eene Herv. Kerk hebben. Een weinig meer N. ligt de gemeente Ubbergen, met de dorpen Ubbergen, Beek, Ooij, Lcuth en Kekerdom en het gehucht Persingen, en ruim 2.500 inw. tellende. Ubbergen zelf ligt zeer schilderachtig aan den voet en op de afhelling van den Hunnenberg, waarvan tallooze,

Provincie Gelderland. Kadastrale Gemeente Leuth en Kekerdom.

 
wapen van Ubbergen
Gem. Ubbergen (no. 2) wapen van Leuth en Kekerdom
3473 Bunders
2750 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500