• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 541
ken; de hooge spits diens torens werd in 1558 door eenen hevigen wind afgeworpen. — De tweede Herv. kerk is de Kleine- of Ceciliakerk, in de Kerkstraat, oudtijds de kerk van het St. Ceciiiaklooster. later de Waalsche kerk en thans des zondags door de evangelischlutherschen en hervormden gebruikt. Zij is een langwerpig, in 1794 bijna geheel vernieuwd gebouw en voorzien van een orgel. — De R. K. Kerk staat aan het Walburgs-kerkhof, op de plaats der oude St. Walburgskerk, die reeds in 950 gesticht was, en na een paar malen verwoest en weder opgebouwd te zijn, eindelijk in 1680 afgebroken is; het oude kerkhof is naderhand in eene aangename en lommerrijke wandelplaats veranderd, en de tegenwoordige kerk is in 1788 gebouwd en 30 jaren later aanmerkelijk vergroot; zij heeft een orgel, doch geen toren. — Ook de Israëlieten hebben hier sedert 1838 eene zeer doelmatige Synagoge in de Westluidensche straat. Tot de niet geestelijke gebouwen behooren: het Raadhuis, in de Vleeschstraat, met een dubbel bordes en een torentje, waarin een slaand uurwerk; het bevat fraai geschilderd behangsel en de portretten van prins Willem III en van Chassé, den dapperen verdediger der citadel van Antwerpen in 1831. — De ArrondissementsRegtbank, in de Kerkstraat, een fraai in 1836 opgerigt gebouw met bordes; de Waag, aan de Voorstad; het Ambtmanshuis, waarin de kantoren van de Algemeene verzekeringsmaatschappijen tegen zeeen brandschade gehouden worden; het Hof-van-Arkel, aan het Hoogeind, een zeer oud, maar naderhand verbeterd gebouw; de Kazerne, in dezelfde straat, 2 Magazijnen, de Bewaarschool en de StadsArmenschool, achter de Groote-kerk. Eindelijk vindt men te Tiel een Weeshuis, een Oude-Mannen- en Vrouwenhuis, eene Latijnsche burg, eene Vereeniging tot- bloei van den Ambachtsstand, afdeelingen van verscheidene genootschappen en maatschappijen, enz. enz. Ten W. van Tiel breidt zich de gemeente Wadenoijen uit, waartoe de dorpen Wadenoijen en Drumpt behooren en die bijna 1.300 inw. telt. Drumpt, | uur N.W. van de stad aan den weg op Utrecht, heeft eigentlijk geene kom, bevat bij.ia 600 inw. en eene kleine Herv. Kerk; Wadenoijen daarentegen heeft eene kleine kom, zeer schilderachtig en fraai aan den Lingedijk gelegen, met eene nette Herv. Kerk en pastorie; het schoonste sieraad van het dorpje is echter het in 1809 geheel nieuw en in italiaanschen stijl gebouwde Huis-Wadenoijen, inwendig fraai versierd en door een schoon en-

Provincie Gelderland. Gemeente Wadenoijen.

 
wapen van Wadenoijen 1417 Bunders
1400 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500