• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 600
kant, stevig, in 1634opgerigt gebouw met fraaijen gevel, maar zonder toren; de ingang is met beeldhouwwerk versierd. De Herv. Kerk, een zwaar vierkant gebouw, waarvan de hooge spitse toren in 1618 afbrandde en door eene lage spits vervangen werd, is bijzonder net en met een orgel voorzien. Er is voorts eene kleine Israël, bijkerk of Synagoge, een Armenhuis, eene Latijnsche school, eene vrij belangrijke Kostschool voor meisjes, eene goede Stadsschool, enz. — Het bovengenoemde landgoed of Slot Verwolde, 1 uur N. van Lochem, maakt met de buurt Verwolde, het landhuis Blankenburg, enz. eene afzonderlijke gem. uit, die 630 inw. bevat. Het slot is oud en heeft in de oorlogen der 14' en 15' eeuw veel geleden, maar is thans een vrij goed huis, door uitgebreide plantaadjen omringd, en met zijne onderhoorige gronden 920 bunders lands beslaande. — Digt daarnevens, mede 1 uur N. van Lochem, ligt het dorp Laren, met 620 inw. in de kom, maar dat met verscheidene buurten en adellijke huizen, onder de gem. behoorende, eene bevolking van 3.100 zielen telt. Er staat eene fraaije, in 1835 gestichte Herv. Kerk, met orgel en toren. — De westelijke landstreek van Lochem behoort voorts tot de gem. Warnsveld, welk dorp slechts { uurs van Zutphen, aan de Berkel ligt, en door eenen fraaijen rijweg met deze stad verbonden is. Dit dorp bevat 300 inw., en eene oude, zeer goed ingerigte Herv. Kerk, met eenen ouden toren en een vrij goed orgel; onder de gem. telt men nog 4 buurschappen, met verschillende adellijke huizen; het getal der inw. is ruim 2.150. — Één vierde uurs ten N. O. van het dorp staat het vorstelijke Huis-te-Voorst, in 1700 door prins Willem III, koning van Engeland gesticht, en door hem aan graaf Albemarle vereerd. Het is allerschoonst gebouwd, en bestaat uit een vierkant, prachtig, geheel van Bentheimersteen opgetrokken hoofdgebouw met 2 uitgestrekte vleugels, welke door fraaije galerijen met colonnades tot één geheel verbonden zijn. Het bevat 35 ruime, kostbaar betimmerde zalen en kamers, met schoon antiek schilderwerk en hoogst kostbaar gesneden houtwerk versierd, en is voorts zoo voortreffelijk en prachtig ingerigt, dat men het langen tijd voor verre weg het fraaiste landhuis van de Vereenigde Nederlanden hield. Buitendien ligt het aan een fraai door grachten omgeven park, dat door de schoonste wandelingen doorsneden is; het beslaat met alle bijgebouwen en onderhoorige bosschen, bouw- en weilanden eene oppervlakte van 380.5 bunders. Onze wandeling heeft ons geleid naar de bekoorlijke stad Zut-

Provincie Gelderland. Gemeente Warnsveld.

 
wapen van Warnsveld 3833 Bunders
2350 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500