• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 529
In de onmiddellijke nabijheid van Nijmegen, en daarmede ééne gemeen te uitmakende, liggen ten Z. W. de drie zeer bevallige dorpen Heesch, Hatert en Neerbosch, te midden van hoog en lommerrijk geboomte, wijd uitgestrekte korenvelden, de allerfraaiste wandelwegen en schoone buitenplaatsen, die met hare tuinen en bosschen en smaakvol aangelegde partijen het geheele landschap tot eenen waren lusthof maken. Onder de lusthuizen munten het Huis-te-Hatert en Hulsen uit. Twee uren Z. W. van Nijmegen vinden wij het groote, fraaije en aangenaam gelegen dorp Wijcften, met 3.200 inw., die van landbouw bestaan; de kom van het dorp, Dorpsrot genaamd, bevat alleen ruim 1.000 zielen, en eene Herv. en eene R. K. Kerk, de laatste met toren, orgel en 3 altaren; ook in het onder de gem. behoorende dorp Niftrik is eene Herv. Kerk. Bij het dorp staat het zeer prachtige Slot-te-Wijchen, met eenen sierlijken toren en 4 hoektorentjes, en omringd door breede grachten, fraaije tuinen en wandelingon. Het werd gebouwd door Dom Emanuel, prins van Portugal, die met Amelia van Nassau, dochter van prins Willem I gehuwd geweest is. — Ten Z. van Wijchen ligt het kleine dorp Balgoy, met Keent, aan de Maas (400 inw.), en ten N. W. het dorp Burghartn, waaronder ook Hernen en Leur behooren; de gem. bevat 700 inw. en heeft 2 R. K. en 2 Herv. Kerken. — N. O. van Wijchen, i uur W. van Nijmegen, ligt Beuningen, met Weurt 800 inw. en 2 kerken bevattende, terwijl ten W. daarvan de gem. Ewijk, met de heerlijkheid Doddendaal en de dorpen Ewijk en Winssen aan de Waal, eene bevolking van ruim 1.600 van den landbouw levende inw. tett. Ewijk heeft eene R. K. en Winssen eene Herv. Kerk. — Druten, 4 uren W. van Nijmegen aan den Waaldijk, maakt met de dorpen Afj'erden, Deest en Puijflijk eene uitgestrekte gem. uit met ruim 3.200 inw, die van den landbouw en hel telen van tabak bestaan; de kom van Druten alleen bevat 1.400 inw. en de gehcelé gem. heeft 3 R. K. kerken benevens een adellijk huis, het Huis-te-Druten. — Z. van Druten ligt het dorp Horssen, dat 800 inw. telt, en 1 R. K. en i Herv. Kerk, beiden met toren, maar zonder orgel, alsmede een aanzienlijk kasteel, het Huis-te-Horssen, bezit; en wederom een weinlg Z. O. vinden wij het oude stadje Batenburg, aan de Maas, ruim 3 uren O. van Nijmegen, en 'f uur W. van Ravestein. Sommigen houden deze plaats voor de oudste stad der Batavieren, aan wie zij waarschijnlijk den naam ontleent; zij was vroeger veel grooter dan thans, en versierkt, waarvan nog verscheidene sporen te zien zijn; maar een geweldige brand en later een bombardement heb67

Provincie Gelderland. Gemeente Wijchen.

 
wapen van Wijchen 3533 Bunders
3100 Inwoners

1865

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500