• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 703
gem. met nagenoeg 3.400 inw., wier hoofdbestaan de landbouw is. De groote, ruime en sierlijke Herv. Kerk werd in 1738 opgerigt ter vervanging van een oud ongemeen groot en sterk omstreeks 1413 opgerigt kerkgebouw, dat door het water van den Dollart onbruikbaar gemaakt en in het begin der vorige eeuw afgebroken werd; het tegenwoordige Godshuis heeft eenen fraaijen rooden lantaarntoren en een der zwaarste orgels, die men in eene plattelandsgemeente aantreft. In de nabijheid van het dorp ligt de boschryke buitenplaats Ennemaborgh, 436 bunders groot. — Oostwolde, | uur ten O., is thans een schoon, zeer bloeijend en welvarend dorp, met eene sierlyke, in 1776 gestichte Herv. kruiskerk, die op haar midden eenen dubbelen lantaarntoren heeft en met een zeer goed orgel versierd is; het dorp lag voorheen op den uithoek van den Dollart, even als Finsterwolde. — Een weinig Z. van Midwolde ligt het fraaije en levendige dorp Scheemda, i\ uur N. W. van Winschoten en 1{ uur O. van het vroeger bezcchte Zuidbroek (z. bl. 695), aan het Winschoterdiep, en aan den hoofdweg van Groningen naar de grenzen; het dorp maakt met het tegenover liggende Eexta eigentlijk slechts één groot vlek uit, bevat 1.000 inw. en vormt metde dorpen Eexta, Nieuw-Scheemda en Westerlee en een 7tal gehuchten (waaronder Heiligerlee z. bl. 701) eene gem. met eene bevolking van nagenoeg 4.000 inw., die van landbouw, aanmerkelijken graanhandel en fabriekarbeid (steen- en pannenbakkeryen, 1 kalkbranderij, verscheidene molens, enz.) leven. De honderde schepen en houtvlotten, die hier jaarlijks langs varen, geven er zeer veel vertier. Scheemda zelf bestaat uit fraaije en groote boerderijen en aanzienlijke gebouwen; het heeft eene vrij groote Herv. Kerk met een orgel en zwaren toren, die echter afgezonderd staat. Ook Eexta, aan de overzijde van het diep, bezit eene zeer oude en hooge Herv. kruiskerk, met eenen afzonderlijk staanden toren. Westerlee, waaronder Heiligerlee behoort, ligt 1 uur zuidwaarts en bevat 1.250 inw., 2 steen- en pannenbakkerijen en eene kleine Herv. Kerk, met toren en orgel. Nieuw-Scheemda daarentegen ligt 1 uur ten N., telt 360 inw. en heeft insgelijks eene Herv. Kerk, met toren. — Niet minder fraai dan Scheemda is Noordbroek, 1 uur ten N. van Zuidbroek, en Z\ uur O. van Groningen, aan den grooten weg van de hoofdstad op Winschoten. Dit zeer schoone en bloeijende dorp maakt met 4 gehuchten eene uitgestrekte en aanzienlijke gem. uit van ongeveer 2.200 inw., waarvan 1.600 in het dorp zelf wonen, en die van landbouw en fabriekwezen bestaan, tellende men er verscheidene linnenwe-

Provincie Groningen. Gemeente Noordbroek.

 
wapen van Noordbroek 2508 Bunders
2175 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500