• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 712
wegen; zoo wel deze ligging, als de onderscheidene bedrijven, die er uitgeoefend worden, maken het dorp zeer levendig en vrolijk. De geheele gem. bevat ruim 1.900 zielen, die 3 Herv., 1 Doopsgez., en eene chr. afgescheiden Kerk hebben, waarvan die in het hoofddorp eene fraaije, ruime kruiskerk is; zij is in 1443 gebouwd, in 1487 vernieuwd, bevat nog veel dufsteen en heeft een fraai orgel en eenen hoogen toren, met eenen met koper gedekten koepel versierd en van een klokkenspel voorzien. Even ten N. van het dorp vindt men het kasteel Ewsum, door zijne ligging, oudheid en bouworde merkwaardig. Het is van zeer dik muurwerk opgetrokken, rondom door water omgeven, en heeft aan den ingang eenen lagen, ronden, in 1472 gebouwden toren, die toen door het verzet der Groningers niet voltooid is. — Verder op noordwaarts ligt Kantens aan dezelfde trekvaart en insgelijks op eene wierde. Dit aanzienlijk en vrolijk dorp, met 550 inw. in de kom en eene Herv. Kerk, prijkende met een orgel en eenen noaldtoren, vormt met de dorpen Eppenhuizen, het zeer oude Rottum, Stitswerd en Zandeweer en met 2 gehuchten eene gem. van nagenoeg 2.300 inw. — Het reeds bovengenoemde dorp Uithuiten is eene belangrijke en welbebouwde plaats en een der grootste dorpen van Hunsingo, liggende aan het einde der trekvaart, 5J uur ten N. van Groningen en 4 uren N.W. van Appingedam; het bevat met 2 gehuchten ongeveer 3.000 inw., en heeft eene zeer fraaije Herv. Kerk, met orgel en eenen gedeeltelijk van duifsteen opgetrokken toren, eene in 1840 weder opgebouwde, zeer nette Doopsgez. Kerk, eene Kerk voor de chr. afgescheidenen, en eene in 1826 voltooide, fraaije R. K. Kerk, die wel geenen toren heeft, maar met een zwaar welluidend orgel, en eenen fraaijen predikstoel prijkt; voorts zijn er 2 werk of armhuizen, eene uitmuntend ingerigte dorpsschool, die tot sieraad van het dorp verstrekt, de burg Menkema, even ten N., terwijl zich in de onmiddellijke nabijheid eene wierde van bijna 8 el hoogte bevindt, welke den naam van Oldorp {Oude dorp) draagt. — Als eene verlenging aan de oostzijde van dit dorp kan men aanmerken Uithuizermeeden, dat met Oldenzijl, Oosternieland en eenige gehuchten wederom eene afzonderlijke gem. van 3.700 zielen vormt. Het ligt oostelijk van Uithuizen, heeft in de kom 800 inw., en bezit eene fraaije Herv. Kruiskerk, van een goed orgel en eenen sierlijken, in 1717 gebouwden, 48 el hoogen toren voorzien. Deze kerk prijkt met het praalgraf van den edelman Rudolf Huinga (f 1574); het is van Bentheimersteen, waarop een geharnast ridder ligt met eenen

Provincie Groningen. Gemeente Uithuistermeeden.

 
wapen van Uithuistermeeden 4766 Bunders
3850 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500