• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 695
eene in 1633 gestichte, fraaije Herv., achtkante koepelkerk, met eenen kleinen open toren, maar zonder orgel; op een weinig afstands staat een zeer lage dikke steenen toren, waarin de luiklok hangt; men vindt er tevens eene Evang. Luth., eene R. K. en eene nieuwe, fraaije Doopsgez. Kerk, die toren en orgel heeft. — Wederom een weinig O. ligt het aanzienlijke, volkrijke en welbebouwde dorp Zuidbroek, een der levendigste en aangenaamste dorpen van ons rijk; het bevat met het gehucht Uiterburen ongeveer 2.000 inw., waarvan omtrent 900 in de kom; men treft er eenige fabrieken en eene fraaije Herv. Kerk aan, zijnde de laatste een hoog en deftig kruisgebouw met een bijzonder fraaai orgel en eenen afzonderlijk staanden lagen stompen toren. — Wenden wij ons van Zuidbroek Z., dan vinden wij op 1 uur afstands het vrolijke dorp Muntendam, aan de Munte, met ruim 2.300 inw. en eene Herv. kerk, met eenen toren; even ten O. daarvan ligt Meeden (1.400 inw.) met zeer schoone boerenplaatsen, uitmuntende bouwlanden en veel geboomte; het is een der fraaiste dorpen van het Oldambt, is ^ uurs lang, telt nagenoeg 1.100 inw. in de kom en is zeer oud; er is eene Herv. Kerk met orgel, doch ook hier staat de toren van de kerk afgescheiden. — Z. van Muntendam ligt Veendam, een fraai en groot dorp met 5.600 inw., ofschoon de geheele gem. met onderhoorige gehuchten omstreeks 8.700 zielen bevat, waarvan ruim } herv. zijn, en die van landbouw, handel, scheepvaart en fabriekwezen bestaan, tellende men er 12 scheepstimmerwerven, touwslagerijen, blok- en zeilmakerijen, grofsmederijen, drukkerij, enz., enz.; meer dan 200 kof- en smakschepen behooren in deze gem. te huis. Het dorp is in het midden der 17de eeuw door den aanleg der veenen ontstaan; het bezit eene Herv. Kerk, met eenen naaldtoren en een kostbaar orgel, eene Doopsgez. Kerk, en eene in 1845 gestichte R. K. Kerk, met eenen kleinen toren en eenen fraaijen voorgevel, doch zonder orgel. Voorts is er eene kleine Synagoge, eene Latijnsche school, eene School voor Wis-, Natuur- en Zeevaartkunde en oude en nieuwe talen, een Herv. Armen-Weeshuis en Werkhuis, een paar fraaije landhuizen, enz. — Een weinig meer Z. ligt Wildervank, een even als Veendam en de andere veenkoloniën in de lengte gebouwd dorp, met 4.500 inw., terwijl de gem. met een gedeelte der kolonie het Nieuwe-Stads-kanaal er ruim 6.700 telt. die hun bestaan in landbouw, scheepvaart, turfgraverij, enz. vinden; het bezit een groot aantal schepen voor de binnen- en buitenlandsche ♦

Provincie Groningen. Gemeente Veendam.

 
wapen van Veendam 4843 Bunders
9975 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500