• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 698
oude koorheerbanken aan, en deze banken openslaande, ziet men nog onderscheidene afschuwelijke menschenhoofden, eene soort van narrenbeelden, in hout uitgesneden; zij bezit medeeenen van Bentheimersteen fraai gebeitelden biechtstoel. — In 1818 ontdekte men in de nabijheid van Ter Apel eene brug of houten voetpad, naar gissing aangelegd om de steenen voor den bouw van het klooster over het lage en weeke moeras te vervoeren; anderen houden dit echter voor eenen ouden romeinschen weg. (Z, bl. 671) — N. van Vlagtwedde en Onstwedde ligt de gem. Wedde, met de dorpen Wedde en Blijham, en een 12tal gehuchten; zij bevat omstreeks 1.900 inw. — Wedde, 2 uren Z. O. van Winschoten, aan de Aa, telt 250 inw. in de kom, en ligt in een laag dal, dat in het rond door dijken tegen overstroomingen beveiligd wordt; er is eene nette Herv. Kerk, zonder toren of orgel, maar met een koor, waarin eene merkwaardige oude zerk, van de familie Addingha. Hier stond eertijds het Huis-te-Wedde, aan genoemde familie behoorende en in 1486 door Hayc Addingha, nadat het 8 jaren te voren door de Groningers verwoest was, geheel herbouwd. Dit slot, waarvan men het eerst in 1392 melding vindt gemaakt en dat later buitengemeen sterk was, werd in 1568 door Lodewijk van Nassau met slechts 50 man ingenomen, door welk wapenfeit de tachtigjarige worstelstrijd met Spanje eenen aanvang nam. Hier, op den weg naar Groningen, was het, dat hij zijn hoofdkwartier tot aanwerving van troepen voor zijne verdere ondernemingen vestigde; ook na den noodlottigen uitslag zijner pogingen werd het sterke slot verscheidene malen genomen en hernomen; later zijn alle verdedigingswerken afgebroken, maar het slot zelf is nog grootendeels aanwezig onder den naam van Drostenburg, dewijl de door Groningen aangestelde drosten van Westerwolde tot in 1811 gewoonlijk hier hun verblijf hielden; in den voorgevel is nog het wapen van George Schenk van Tautenberg, van 1541. — Blijham, slechts 1 uur Z. O. van Winschoten, is een groot dorp, in eene vette kleistreek gelegen en uit verspreide woningen en boerenhoeven bestaande; het was eene dereerste streken, die van den overstroomden Dollart drooggemaakt werden, telt in zijnen omtrek ruim 800 inw.. en bezit eene vrij aanzienlijke Herv. Kerk, in 1783 gebouwd, en reeds de derde, die dit dorp gehad heeft. — W. van Wedde vindt men de zeer aanzienlijke en bloeijende veenkolonie de Pekel-A, aan de vaart ds Pekel-A, die van Stadskanaal naar Winschoten loopt. Zij werd in 1599 door eenige hollandsche

Provincie Groningen. Gemeente Wedde.

 
wapen van Wedde 4103 Bunders
2300 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500