• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 516
van de oude kerk en van tufsteen gemaakt is; zij heeft eenen vierkanten, niet hoogen toren en nog een klein spits kloktorentje op het dak; voorts prijkt zij met een goed orgel, eene fraaije doopvont en eenen schoon bewerkten predikstoel. — De Hen. Kerk, vroeger de Sint Joris-Gasthuiskapel, is een half kruisgebouw, meteen klein houten kloktorentje, een klein orgel en eenige beschilderde glazen; in 1718 werd zij vergroot en verbeterd. — Voorts vindt men er nog een R. K. Oude-Mannen- en Vrouwenhuis en R. K. Weeshuis, een Armengesticht, een Gast- of Ziekenhuis, het schoone Groot-Arsenaal, met ruime zalen en bijgebouwen, het Klein-Arsenaal, 2 groote bomvrije Kruidmagazijnen, de Affuitloods, de Infirmerie, 4 verdedigbare Wachthuizen, Kazernen, de Manege en verdere militaire inrigtingen; — eene Stadsschool, eene Teekenschool, eene Muzijk-school, 2 aanzienlijke nieuw opgerigte schoolgebouwen, enz., enz. Nabij de stad ligt het landgoed Maagdenburg. Van Venlo begeven wij ons langs den grindweg noordwaarts over de dorpen Velden en Arcen (te zamen eene gemeente vormende met 1.550 inw. en 2 kerken), over Well, dat ruim 1.300 inw., een prachtig Kasteel en eene fraaije kerk heeft, over Bergen,\t Aff'erden en Heyen naar Gennep. De 4 laatstgenoemde dorpen behooren tot de welvarende en uitgestrekte gemeente Rergen, die omstreeks 3.800 inw. telt, welke meestal van den landbouw, de veenderij en de fabrieken leven. Zij bevat, behalve het genoemde Kasteel-te-Well, dat met de bijbehoorende gronden 400 bunders oppervlakte heeft, en het Kasteel-te-Heyen, ook het aloude riddergoed Bleyenbeek, het kasteel van Maarten Schenk, | uur N. O. van Afferden, en in onze vaderlandsche geschiedenis door verscheidene belegeringen vermaard; het beslaat 137 bunders oppervlakte; nog thans heet een door de moerassen geleide dam de Schenkendijk. — De plattelandstad Gennep ligt in het noordelijkste gedeelte der provincie, 8{ uur N. van Venlo en Z\ Z. O. van Nijmegen, aan de rivier de Niers, die zich \ uurs lager, bij het gehucht Genneperhuis, in de Maas stort, en waarover hier eene zeer groote houten brug ligt, benevens een prachtige steenen doorlaat. Het stadje werd gebouwd door eene doorluchtige familie van dien naam, en was oudtijds eene heerlijkheid, in het begin der 51de eeuw aan het geslacht van Brederodebehoorende. Er bestaat nog één der zware torens van het voormalig Slot Loewenstein of Loevenstein, gebouwd binnen Gennep door Jan, Heer van Hinsberg en Loon, en zijne echtgenoot Margaretha van Brederode, omstreeks het jaar 1408.

Provincie Limburg. Gemeente Arcen en Velden.

 
wapen van Arcen en Velden 4164 Bunders
1850 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500