• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 509
Het dorp of vlek Stevensweerd ligt op een zeer vruchtbaar eiland in de rivier de Maas, dat 1 uur lang, doch slechts \ uurs breed is en welks Z. gedeelte door de gem. Ohe-en-Laak wordt ingenomen. In het jaar 1633 werd dit dorp door de Spanjaarden versterkt , ten einde daardoor de gemeenschap tusschen Maastricht en Roermond af te snijden; nadat het echter later in handen der Staten gevallen was (1702), heeft men de vestingwerken laten vervallen en de beide poorten afgebroken, zoo dat nu nog alleen de oude wallen overig zijn: ook van het groote kasteel zijn nog slechts geringe sporen aanwezig. Stevensweerd bevat 1.100 inw. (640 binnen de wallen), die van den landbouw leven, en het heeft eene goede R. K. Kerk, met toren en orgel. — Ook het dorp Montfort, O. van Stevensweerd, bezat voorheen een buitengemeen sterk kasteel, dat in het midden der 13de eeuw gesticht was, maar na het doorstaan van zware belegeringen in den spaanschen oorlog verwoest is; van het oude slot zijn overblijfselen te zien, waaronder een hooge en dikke toren; maar het gebouw zelf is van tijd tot tijd hersteld en verbeterd en thans modern ingerigt. Montfort heeft 700 inw., die op eenen moerassigen grond van de veenderij en de veefokkerij leven, en eene tamelijk goede R. K. Kerk bezitten. De streek tusschen laatstgenoemde gemeenten en Roermond wordt ingenomen door de kleine gemeenten Maasbracht, Postei-holt, Vlodorp, (aan de Roer, waarover hier eene belangrijke brug ligt), Odiliënberg (mede aan de Roer), Linne, Herkenbosch-en-Melich en Herten, die niets merkwaardigs hebben. De kerk van Odiliënburg ligt zeer schilderachtig op eenen hoogen heuvel, waartoe men met steenen trappen opklimt; het dorp was reeds in de 8\"e eeuw bekend, daar er toen reeds een klooster bestond , dat in 858 aan den bisschop van Utrecht kwam. Ter plaatse, waar de rivier de Roer haar water in de Maas uitstort, ligt de stad Roermond, de oude hoofdplaats van het Overkwartier van het hertogdom Gelder, sedert 1853 wederom de zetel van eenen bisschop, en thans die eener Arrondissements-regtbank. Zij werd in 1231 door Otto II, graaf van Gelder, met muren omringd en met stedelijke voorregten begiftigd; na dien tijd nam de handel en het aanzien van Roermond zoo zeer toe, dat zij de grootste stad van het hertogdom werd. Na in de talrijke oorlogen met de Brabanders en Luikenaars, zoo wel als in de binnenlandsche geldersche oorlogen, nu en dan aanmerkelijk geleden te hebben, brandde z\j in 1554 bijna

Provincie Limburg. Gemeente Montfort.

 
wapen van Montfort 988 Bunders
750 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500