• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 506
Ten N. van Kerkrade en O. van Heerlen liggen de gemeenten Eijgelshoven, Ubach-over-Worms (met Waubach, en beiden op de grenzen, Schaesberg (½ uur van Heerlen, met 2 kasteelen), Rimburg, Nieuwenhagen , Brunssum, Merkelbeek, Schinveld en Jabeek, 1½ uur van Sittard en 5 uren N. O. van Maastricht. Van daar weder Z. gaande ontmoeten wij Bingelrade, Oirsbeek, Schinnen , Spaubeek (beiden aan de Geleen, het laatste met eene allerfraaiste in 1837 gebouwde kerk), Amstenrade, Vaesrade en Hoensbroek, 1 uur N. van Heerlen. Westelijk van laatstgenoemden liggen Nuth, Schimmert, Wijnantsraede (met een kasteel en eene fraaije kerk) en Hulsberg, 1 uur N. van Valkenburg. Tusschen laatstgenoemde plaats en Maastricht vinden wij Houthem en Berg, alsmede het aanzienlijke dorp Meerssen, 1 uur N. O. van Maastricht. Meersen, aan den opgang van het gebergte en aan de Geule liggende, telt meer dan 1.000 inw. in de kom, maar de gem. bevat met het dorp Limmel, het gehucht Weert, enz. meer dan 2.000 bewoners, wier hoofdbestaan de landbouw is, ofschoon er ook eenige fabrieken zijn, waaronder eene papierfabr. te Weert, die met ruim 100 arbeiders werkt. Behalve vele buitenverblijven in den omtrek en de beide fraaije kasteelen Marsenhoven en Vauxhartel heeft Meersen eene goede R. K. Kerk, eene israël. bijkerk, en eene kleine Herv. Kerk, die toren en orgel heeft.
  De gemeenten Itteren en Bunde, ruim 1 uur N. en N. O. van de hoofdstad, bezitten even als Meersen belangrijke buitengoederen, rijke akkers en heerlijke weilanden. Te Geul, aan de Maas, verrijst te midden van het schilderachtigste landschap het kasteel Huis-te-Geul, in 1620 gesticht en het schoonste der geheele provincie; het heeft met onderhoorige gronden 229 bunders oppervlakte. Op het gebergte aan de oostzijde ligt het dorp Ulestraten met zijne gehuchten en het Slot-te-Vleek, dat met zijne bosschen, vijvers enz. 110 bunders beslaat. Een weinig noordelijker vinden wij het welvarende dorp Beek (met 2.400 inw.), aan den straatweg van Maastricht op Roermond, tusschen vruchtbare korenvelden, die de omliggende hoogten allerwege bedekken; het dorp is vrij groot en levendig en bezit eene groote R. K. en eene kleine Herv. Kerk, terwijl eenige bevallige landgoederen, waaronder den Imbeek, den omtrek nog verfraaijen. Het westelijk aan de Maas liggende Elsloo, reeds ten tijde der Noormannen bekend , bezit het kasteel of Huis-et-Elsloo , en eene R. K. Kerk, welker groote klok wegens haren

Provincie Limburg. Gemeente Nieuwenhagen.

 
wapen van Nieuwenhagen 709 Bunders
1150 Inwoners

1866

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500