• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 502
Bij Cadier, dat aan den straatweg en op den Kereberg ligt (550 inw.), staat het zeer fraaije adellijke huis Blankenburg, met zijne tuinen ruim 73 bunders gronds, beslaande. — Grondsveld, 1 uur Z. O. van Maastricht, bevat met Heugen, Ekkelrade, enz. 1.600 inw., waarvan 600 in de kom; het heeft 3 kerken en is zeer aangenaam gelegen. — Rijkholt bezit een oudadellijk kasteel, maar is overigens gering, even als St. Geertruide, dat ook wel Eysden-op-den-Berg genoemd wordt, dewijl het een deel dier heerlijkheid uitmaakt. — Het laatstgenoemde dorp of vlek Eysden ligt 2 uren Z. van Maastricht, aan de Maas, te midden van goede wei- en bouwlanden, zoo dat de 910 in de kom gevestigde inw. meestal van den landbouw leven; het dorp is groot, telt vele fraaije huizen en heeft eene oude, voorheen fraaije kerk, die sedert meer dan 2 eeuwen door de R. kath. en herv. in de beste verstandhouding gebruikt wordt. Even ten Z. van het dorp staat het Kasteel-van-Eysden, een groot, vierkant gebouw met 2 sierlijke torens, dat in 1775 veel vernieuwd en verfraaid is, en 75 bunders oppervlakte beslaat. Tot de gemeente behooren insgelijks het dorp Breust, de gehuchten Oost, Maerland, enz., die allen te zamen (2.100 inw.) bevatten, welke van landbouw, handel en het kweeken van kostelijke boomvruchten bestaan; de gemeente heeft bovendien eenige fabrieken.
  Ten O. der gemeente Eysden vindt men de niet merkwaardige dorpen Mesch , Mheer, Noorbeek , Slenaken , Epen , Mechelen (met eene zeer scboone kerk , die 2 torens en een orgel heeft), Vijhlen en Holset. Beide laatsten behooren tot de gemeente Vaals, die den Z. oostelijksten hoek der provincie Limburg inneemt, en nog eene menigte gehuchten met een aantal aanzienlijke landgoederen en bijna 3.000 inw. bevat. Het dorp Vaals, vroeger zeer bloeijend, ligt 5 uren van Maastricht en slechts 1 uur van Aken , aan den straatweg en den ijzeren spoorweg, die de beide steden verbinden. Het bezit eene fraaije R. K. Kerk met orgel en 4 altaren, en eene Herv. Kerk, tegen de vorige dwars aangebouwd, zoo dat zij zamen slechts éénen toren hebben; beiden staan op eenen heuvel, tot welken men met 20 trappen opklimt. Voorts is er eene kleine achtkante Luth. Kerk, eene Israëlietische bijkerk , een goed Gemeentehuis, en bevat de gemeente nog eenige fabrieken van wollen stoffen, i waskaarsenfabr., 1 mouterij, enz. Het kasteel Vaalsbroek, dat om zijne bekoorlijke ligging, zijne sierlijke tuinen, ruime vijvers, hoog springende fonteinen en schoone bosschen zeer bezienswaardig is, werd

Provincie Limburg. Gemeente Rijckholt.

 
wapen van Rijckholt 122 Bunders
225 Inwoners

1866

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500