• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 507
vorm en ouderdom zeer merkwaardig is. Meer noordwaarts liggen Stein (1.500 inw.), en Urmond, met het dorp Berg (1.100 inw.), aan de Maas, terwijl wij O. van dezen de dorpen Geleen en Munster-Geleen vinden. Het eerste telt met zijne gehuchten ongeveer 2 200 inw. en wordt reeds in 888 genoemd; het laatste bevat ruim 600 inw.; beiden liggen op slechts geringen afstand van Sittard.
  De tamelijk wel gebouwde stad Sittard , die in vroegeren tijd tot het hertogdom Gulik behoorde, ligt 4 uren N. O. van Maastricht, op de helling van eenen heuvel, aan de rivier de Geleen en aan den straatweg van de hoofdplaats op Roermond. Reeds in de 9de eeuw wordt de plaats als bezitting van koning Zwentibold van Lotharingen vermeld, maar in het jaar 1000 behoorde zij tot het gebied van den hertog van Limburg. In de 15de eeuw was zij eene versterkte stad met 8 forten; doch in 1670 werden de vestingwerken , forten, poorten en wallen afgebroken, zoo dat Sittard thans eene opene stad is, waarin ruim 2.100 inw. gevestigd zijn, terwijl de geheele gemeente met onderhoorige gehuchten 4.600 inw. telt, waaronder 4.290 Kath., 90 Herv. en 120 IsraĆ«lieten. De bestaanmiddelen der bevolking zijn: landbouw, handel in manufacturen en koloniale waren, uitgebreide eijerhandel, kousenweverij en fabriekarbeid, alzoo er 6 bierbrouwerijen, 3 branderijen, 4 looijerijen, 1 olie- en 4 korenmolens, 1 macaroni- en vermicellifabr., 2 hoedenfabr., 1 boekdrukkerij, enz. gevonden worden. De R. K. Kerk, een kruisgebouw, aan Petrus toegewijd, met altaren en orgel, prijkt met eenen buitengemeen fraaijen , 100 ned. el hoogen toren , die door zijne regelmatige bouworde de aandacht van elken vreemdeling tot zich trekt; behalve deze hoofdkerk bezit de plaats nog 2 andere R. K. kerken, beiden met een torentje; eene kleine, maar nette Herv. Kerk, met torentje en orgel, en eene Synagoge, in een gewoon huis; het Stadhuis en de Gevangenis, op de Oudemarkt, bezitten niets merkwaardigs. Te Sittard zijn 2 belangrijke kostscholen gevestigd, waarvan dat voor jonge jufvrouwen, het Ursulinnen-pensionnaat, eene eigene huiskapel heeft.
  De landstreek ten N. van Sittard wordt ingenomen door de gemeenten Broek-Sittard, Obbicht-en-Papenhoven (met 630 inw. en een kasteel bij de Maas), Grevenbicht (bijna geheel door de Maas omgeven , met 900 inw. , eene kerk en eene overoude kapel) en Limbricht, waaronder ook de dorpen Einighausen en Guttekoven behooren, en die 1.400 van den landbouw levende inw. telt. Limbricht ligt 1 uur N. van Sittard in eene vruchtbare streek , en bezit eene

Provincie Limburg. Gemeente Sittard.

 
wapen van Sittard 1899 Bunders
4800 Inwoners

1865

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500