• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 492
met zijne onderhoorige gehuchten 3.200 inw., 3 brouwerijen, 3 blaauwverwerijen, 1 leerlooijerij, 1 orgelmakerij, 2 siroopmakerijen, 2 korenmolens, eene gothische Kerk, met hoogen toren en fraai orgel, een doelmatig Gemeentehuis, een Armhuis en een oud adellijk Huiste-Horst, thans zeer vervallen. — De gemeente grenst ten N. aan die van Venray, de noordelijkste van dit gedeelte der provincie; deze gemeente, waartoe de dorpen Venray, Oirlo, Castenray, Leunen, Merselo, Oostrum en Smakt met nog verscheidene gehuchten behooren, bevat 4.000 inw., 3 leerlooijerijen, i verwerij, 1 branderij. 5 brouwerijen, wijl de meeste bewoners zich met den landbouw en het maken van schoenen bezig houden. Venray zelf ligt 7 uren N. van Weert en heeft 1.700 inw. in de kom, waarin eene uitmuntend schoone en groote Kerk staat, met eenen zeer hoogen toren, een orgel en 7 altaren; bovendien is er in het dorp nog eene R. K. Kerk, en de geheele gemeente telt er 7; ook zijn er verscheidene kloosters. Aan en langs de Maas in zuidelijke rigting weder terug keerende, treffen wij de volgende dorpen aan: Geysleren (300 inw.), met Wanssum (450 inw.), Meerlo, met de gehuchten Blitterswijk, Tienray en Swolrjen, (1.300 inw., 3 kerken en 3kapellen); Broekhuizen met Broekhuizenvorst (900 inw.), en Grubbenrorst met Lottum (1.300 inw.); er is eene fraaije Kerk en een krankzinnigengesticht. — Verder zuidwaarts, op gelijken afstand [1\ uur) van Venlo en Roermonde. ligt aan de Maas het dorp Kessel, met onderhoorigheden 1.250 inw. bevattende; het heeft 370 inw. in de kom, is luchtig en digt bebouwd, en heeft 2 marktplaatsen, op elk van welke een reusachtige lindeboom staat; er is een groot en fraai Raadhuis met een bordes van 7 treden, in 1840 gebouwd; maar de Kerk is oud (van 1400) en heett slechts eenen lagen toren. — Voorts: Neer, met 1.500 inw. (het dorp zelf telt er 700 in de kom) en eenige fabrieken; het ligt aan de Meer en heeft eene tamelijk groote Kerk met toren en orgel. — Nunheim (190 inw.). Halen (650 inw.), zeer aangenaam gelegen, met eene fraaije Kerk, en de 2 adellijke kasteden het Huis-te-Halen en Waerenburgh; Buggenum (C50 inw.), en Horne of Hoorne, \ uurs VV. van Roermonde. met 700 inw. eu een merkwaardig kasteel in de kom van het dorp. het stamslot van het beroemde nederlandsche geslacht Hoorne. De Kerk is in 1838 nieuw gebouwd, ter vervanging van eene der oudste christenkerken van ons vaderland, die toen afgebroken werd; het dorp bevat ook eenige fabrieken. — Baexum, Grathem, Beegdcn,

Provincie Limburg. Gemeente Wanssum.

 
wapen van Wanssum 1206 Bunders
750 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500