• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 86
het noordelijkste deel alleen is minder voor den landbouw geschikt, en bestaat veel uit rietvelden en boschland, die voor den min gegoeden burger van groot nut zijn. De waard bevat...
  Slechts één uur ten N.W. van Alkmaar ligt aan den voet der zeer hooge duinen, en aan den grooten weg, die langs de Egmonden, het lief gelegen gehucht Wimmenum en 't Woud, het oude landgoed Schuilenburg en het vroegere thans gesloopte park Woud-en-Duin loopt, het dorp Bergen in eene schilderachtige streek, die fraaije gezigtspunten oplevert, met 1.000 inwoners. Hier was het, dat den 19 september 1799 de Engelschen en Russen de eerste aanmerkelijke nederlaag leden. Het dorp is zeer oud en moet reeds vroeg eene zeer groote welvaart bezeten hebben; het werd in 1573 door Sonoy verbrand. De oude kerk, die het middelpunt van het zeer verstrooide dorp uitmaakt, bestond reeds vóór 1094, maar werd in 1574 door brand vernield, gelijk thans nog aan den bouwval te zien is; alleen het koor is in 1597 weder opgebouwd en van een sierlijk achtkant torentje voorzien, dat bevallig tusschen het geboomte dier schoone streek uitsteekt. Het Huis te Bergen ligt te midden van het Bergerbosch, en is in 1829 in de nieuwere smaak herbouwd. In dezelfde boom- en houtrijke streek, maar noordelijker, vindt men de dorpjes Schoorl en Groet en het slechts uit 2 huizen bestaande gehucht Kamp; bij het laatste ligt de hooge Kamperduin, waarnaar de op den 11 october 1799 geleverde ongelukkige zeeslag genoemd is, in welken de admiraal de Winter na den hardnekkigsten tegenstande met zijne vloot den Engelschen in handen viel.
  Van Kamp tot Petten zijn de duinen, die groote schutsweer van Holland, plotseling afgebroken, alzoo dezen op verschillende tijden met groote gedeelten van het dorp door de zee zijn weggerukt. Sommige meenen, dat hier oudtijds een mond van den Rijn gevonden

Provincie Noord-Holland. Gemeente Bergen.

 
wapen van Bergen 3686 Bunders
1200 Inwoners

1866

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500