• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 444
tot dat de weduwe van den laatsten heer, den te Brussel onthalsden graaf van Hoorne, haar aan de Staten van Holland verkocht. De geheele landstreek werd bij den St. Elizabethsvloed in 1421 overstroomd, maar was spoedig weder droog; doch in lateren tijd, in 1672 en 1794, werd zij, om den inval der Franschen, opzettelijk onder water gezet, waarbij zij, vooral in het laatste jaar, verschrikkelijk leed.
  Het grootste dorp van het Land van Altena is Almkerk, 2 uren N. O. van Geertruidenberg, reeds in de 7de eeuw bekend, en met 1.200 inw., eene Herv. Kerk, die oudtijds veel grooter was, eneenen heuvel in de nabijheid, die den naam van Altenaschen heuvel draagt. Op dien vrij hoogen heuvel stond weleer het slot van Altena, een zeer sterk kasteel, dat in 1393 door Albrecht van Beijeren volkomen verwoest werd, en waarvan de laatste overblijfselen later geheel zijn weggeruimd; het dorp ligt aan de Alm, eene kleine rivier, die met andere vaarten vereenigd in den Biesbosch valt. — In de nabijheid liggen de niet merkwaardige dorpen Emmikhoven, Uitwijk, Waardhuizen, Dussen (met een oud fraai slot, dat 2 torens heeft en bezienswaardig is). Meeuwen, Hill en Babilonienbroek. — Op den westelijksten uithoek van het Land van Altena vinden wij het aanzienlijke dorp Werkendam, dat met aanhoorige polders en het gehucht Zevenhuizen ruim 1.700 inw. bevat, die van het aannemen van publieke werken, het hakken van grienden in den Biesbosch en den handel in rijs, van scheepvaart en kleinhandel leven; ook zijn er2 scheepstimmerwerven. Werkendam wordt door het Gat van Kielen van Dubbeldam, en door de Merwede van het tegenoverliggende Hardinxveld (z. bl. 318) gescheiden; het ligt bij den Biesbosch, waarin vroeger de steur- en zalmvisscherij sterk gedreven weid. Het dorp bestaat voornamelijk uit eene dubbele rij aaneen gebouwde huizen, waaronder vele fraaije, en het heeft eene zeer goede haven, het Sas van Werkendam genaamd. De zeer oude Herv. Kerk, die in 1783 vergroot en vernieuwd is, heeft eenen vierkanten dikken toren, doch geen orgel; ook het Raadhuis is een fraai gebouw. Vroeger stond hier een sterk slot, dat in 1401 door Jan van Arkel afgebrand, maar in 1628 weder opgebouwd werd; nadat dit kasteel in 1841 door het water gedeeltelijk gesloopt was, heeft men de laatste overblijfselen weggeruimd.— Een weinig oostwaarts, aan den Merwedijk en schuins tegenover Gorinchem, ligt het dorp Sleewijk, zeer bekend door de belegering van Gorinchem in 1813 en 1814. Het dorp is meest aan de binnenglooijing

Provincie Noordbrabant. Gemeente Almkerk.

 
wapen van Almkerk 1496 Bunders
1525 Inwoners

1868

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500