• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 445
nenglooijing van den dijk gebouwd, heeft met Gorinchem gemeenschap door een pas opgerigt stoombootveer en telt ruim 800 inw., die meestal van landbouw, veeteelt en den doortogt langs den straatweg van Utrecht op Breda leven. Er is eene Herv. Kerk, zonder orgel en met lagen toren. Op den N. O. hoek van het Land van Altena, schuin tegenover Gorinchem, op den linker oever der Haas, die zich te dezer plaatse met de Waal vereenigt en den naam van de Merwede aanneemt, ligt de oude stad Woudrichem, oudtijds Walrichen of Waldrichem (heim of woning in het woud) en reeds in het laatst der 7d* eeuw als eene der eerste plaatsen genoemd, waar een christentempel werd opgerigt. De stad is slechts klein, maar was vroeger veel grooter; enkele gebouwen dragen nog de duidelijkste kenmerken van hoogen ouderdom, zoo wel door de kunstige steenen versierselen, als door hunne oude namen. Er is een veer op het tegenover liggende Loevestein, en op Gorinchem en Dalem. De bevolking bedraagt met die van het gehucht Oudendijk ruim 1.550 inw., die van landbouw en visscherij leven. De plaats is versterkt, wanneer is onbekend. Zij heeft de gedaante van eenen vijfhoek, doch 6 bastions, met eenige geringe buitenwerken, en 3 poorten. In 1405 werd zij door Jan van Arkel ingenomen en verbrand, en ook in lateren tijd had zij oorlogsrampen te verduren. Onder de gebouwen zijn bezienswaardig: de Herv. Kerk, een oud gebouw, in 1841 hersteld en verfraaid, maar zonder orgel; de toren dezer kerk, van eene bijzonder schoone bouworde, was vroeger zeer in verval, maar is in 1859 aanmerkelijk hersteld; hij is zonder spits, met een plat dak, een goed uurwerk en klok. — De R. K. Kerk is klein, en bezit een orgel en eenen kleinen toren; het Stadhuis is naauwelijks vermeldenswaardig. Voorts vindt men er een Rijks Arsenaal, eene ruime Kazerne, beiden vóór weinige jaren gebouwd, een Artilleriepark en Kruidkelder, enz. Langs den Maasdijk van Woüdrichem naar Heusden, een afstand van 4 uren, liggen in zuidoostelijke rigting verscheidene deels zeer bevallig tusschen geboomte gelegen dorpen, als: het zeer oude Rijswijk en Giessen, waar Zwitbert, een der leerlingen van Willebrord, reeds in 698 gepredikt en kerken zou gesticht hebben (met 300 en 430 inw.); voorts Neer- en Op-Andel (te zamen ongeveer 700 inw.), Veen (900 inw.), Wijk (1.230 inw.) en Aalburg (400 inw.); allen hebben eene Herv. Kerk; die van Wijk was oudtijds de moederkerk van de

Provincie Noordbrabant. Gemeente Andel.

 
wapen van Andel 612 Bunders
725 Inwoners

1865

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500