• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 459
De schrale en zanderige landstreek, die zich ten Z. en Z. O. van Hilvarenbeek en Oirschot tot aan de belgische grenzen uitstrekt, bevat vele minder merkwaardige, soms onaanzienlijke dorpen en gehuchten, waarvan wij alleen de voornaamsten zullen noemen. Daartoe behooren: Oostel-, Middel- en Westelbeers, aan de Groote en Kleine Beerze, die zich digt bij Oirschot vereenigen en in de Dommel uitloopen; de gem. telt thans 1.060 inw.; — Hooge- en Lage-Mierde en Hulsel (1.460 inw.), Bladel, oudtijds Bladella, een der vroegst bekende van Brabant, met Netersel (1.400 inw.); Reusel (1.070 inw.), met eene oude, zeer groote, aanzienlijke R. K. Kerk. Voorts Hapert, Hoogeloon en Casteren (1.400 inw.), Vessem, Wintelre en Knegsel (1.200 inw.), Oerle, vroeger een aanzienlijk vlek (650 inw.), Duizel en Steensel (600 inw.), Eersel (1.100 inw.), zeer oud en vroeger zeer aanzienlijk en welvarend, Bergeijk (met gehuchten en 1.800 inw.), met 2 R. K. Kerken, en Luyksgestel, ½ uur van de grenzen, (800 inw.), 4 uren Z. W. van Eindhoven.
  Ten Z. van laatstgenoemde stad liggen de kleine dorpen Riethoven (690 inw.), Westerhoven (560 inw.), Dommelen, aan de Dommel, (370 inw.), Valkenswaard (met gehuchten 1.200 inw.), een fraai dorp, met 420 inw. in de kom, 5 leerlooyerijen, 2 bierbrouwerijen, 2 lijmziederijen, 2 oliemolens en 1 watermolen. Het was vroeger vermaard om de talrijke valkeniers, die uit alle oorden van Europa er hun verblijf hielden, en door hunne groote verteringen en valkenjagten veel tot welvaart der plaats bijdroegen; het dorp heeft een groot, met boomen beplant en digt met huizen bebouwd marktplein, en eene schoone kerk, zonder orgel, maar met eenen hoogen toren; het ligt 2 uren Z. van Eindhoven. Zuidwaarts aan de grenzen vinden wij Borkel en Schaft (500 inw.), en oostwaarts van deze gemeente, Soerendonk, Sterksel en Gastel (900 inw.), Maarheeze (680 inw.), en Budel (met verscheidene gehuchten en 2.300 inw.), alle 5 in den Z. oostelijksten hoek der provincie en aan belgisch Limburg grenzende; het laatste dorp, 4½ Z. ten O. van Eindhoven, was reeds in 779 bekend en is eene vrij aangename, geregeld gebouwde plaats; er is eene middelmatig ruime gothische kerk, die op pilaren rust en eenen dikken toren heeft — Meer ten N. vindt men Leende, 2½ uur Z. van Eindhoven, vroeger zeer welvarend en nog met 1.500 inw., die van landbouw, veeteelt, het bijenhouden en het spinnen en weven bestaan; er wordt ook handel gedreven in kant, en er zijn 2 bierbrouwerijen, en eene fraaije R. K. Kruiskerk, in 1474 gebouwd,

Provincie Noordbrabant. Gemeente Budel.

 
wapen van Budel 4034 Bunders
2125 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500