• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 485
2 steenbakkerijen, 1 mouterij en verscheidene molens; het is een fraai dorp, 5 uren O. van 's Bosch en 5 uren Z. W. van Grave, met een ruim marktveld, waaraan vele goede huizen staan en dat met fraaije boomen versierd is. De R. K. Kerk, een oud en zeer sterk gebouw, heeft eenen hoogen toren, waarin 3 regt schoone klokken, zijnde de eene 3.000 ned. ponden zwaar, en de oudste reeds in 1350 gegoten. Voorts is er eene beroemde kapel, een monniken- en een nonnenklooster met eene fraaije kerk, eene R. K. kostschool voor jonge jufvrouwen, eene Latijnsche school, enz. Ook te Volkel staat eene kapel.
  Veghel, het schoonste dorp van Peelland, ligt 4 uren Z. O. van 's Bosch en even zoo ver van Eindhoven, aan beide oevers van de rivier de Aa, waarover hier eene fraaije, 25 schreden lange brug ligt. De geheele gemeente is zeer uitgestrekt, hebbende 6 uren in den omtrek, en bevat talrijke gehuchten, met 4.300 inw., die van landbouw en veeteelt leven; er wordt zeer veel vlas, rogge en hooi geteeld, en men vindt er goede wei- en hooilanden, maar ½ der gem. is nog onbebouwd; bovendien bezit zij 1 katoendrukkerij, 4 leerlooijerijen, 2 brouwerijen, 14 linnenweverijen, 2 olie- en 2 korenmolens en 4 jaarmarkten. Veghel zelf heeft ruim 1.050 inw. in de kom, en gemeenschap met de hoofdstad door eenen straatweg en door de Zuid-Willemsvaart, waarin het dorp eene in 1825 aangelegde haven bezit, die den koophandel der plaats zeer heeft doen toenemen. Aan deze haven is de levendige buurt het Hoogeind, bezet met winkels, pakhuizen en herbergen; het andere gedeelte van de overzijde draagt den naam van Straatsrot. Er is een fraai Raadhuis, eene goede R. K. Kerk, met een schoon orgel en toren, eene kleine Herv. Kerk, een Liefdehuis, waarin ruim 200 meisjes onderwijs ontvangen, enz. — Het vroegere Huis-te-Veghel, of het Kasteel Frisselstein, werd reeds in 1810 gesloopt. — Oostelijk ligt Boekel (220 inw., met eene ruime kerk), en 1 uur ten Z. O. het dorp Erp, aan de Aa, waarover eene brug ligt; het laatste bevat 550 inw., maar de geheele gemeente: met onderhoorigheden 2.200, die meest van landbouw, handel en bijenteelt bestaan. De nieuwe R. K. Kerk is in 1843 gebouwd; er is ook een Raadhuis. Nog meer Z. vinden wij Beek-en-Donk (1.400 inw., waarvan 550 te Beek), met het landgoed Eikenlust, en eene in 1832 gebouwde R. K. Kerk, staande op de driehoekige markt, in de kleine kom van Beek. — Deze gemeente grenst O. aan die van Gemert, waarin de dorpen Gemert (4 uren N. O. van

Provincie Noordbrabant. Gemeente Erp.

 
wapen van Erp 3560 Bunders
2150 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500