• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 466
geschied zijn. In 1660 stortte zij bijna geheel in en werd daarop gedeeltelijk herbouwd, maar het duurde tot 1827, eer ook het schip der kerk weder opgebouwd werd. Zij bezit een prachtig hoofdaltaar, een sierlijk orgel, eenen hangenden predikstoel en eene fraai gesneden communiebank, en mag alzoo onder de schoonste plattelandskerken gerekend worden. De hooge en sierlijke toren bezat vroeger een klokkenspel en gelijkt naar dien van 's Hertogenbosch. Ook de herv. hebben hier een klein kerkgebouw, zonder toren of orgel. Voorts is er een Aalmoezeniers- of Gasthuis voor oude vrouwen, en een Gasthuis voor arme mannen. Even als St. Oedenrode is ook dit dorp menigmaal door oorlog, brand en plundering geteisterd. — W. van Boxtel ligt het kleine dorp Esch (230 inw., maar 450 in de gem.), ter plaatse, waar de Run of Nemer in de Beerze valt; er is eene tamehjk groote kerk met toren, en een in 1191 gesticht Gasthuis voor oude mannen, dat in 1803 herbouwd is. Onze wandeling noordwaarts voortzettende, komen wij na i{ uur te St. Michielsgestel, i\ uur Z. O. van 's Bosch. Dit dorp bevat met de gehuchten Herlaar, Pettelaar, Riiimel, Kaatsenburg, en een gedeelte van het dorp Gemonde ruim 2.700 inw., die meest van landbouw bestaan; maar er zijn ook 3 bierbrouwerijen, 3 leerlooierijen, dorp is slechts klein, maar er staan fraaije huizen in, en de omstreken bevatten goede weilanden, vele bosschen en aangename met hout beplante wegen en wandellanen. terwijl zij door vele fraaije buitenplaatsen nog zeer veel veraangenaamd worden. Tot in het jaar 1794 was deze gemeente eene heerlijkheid van den keurvorst van de Paltz; maar in 1801 is zij aan de Bataafsche Republiek afgestaan. De oude R. K. Kerk, die door den storm van 1836 instortte, is na dit jaar door een nieuw, tamelijk groot kerkgebouw vervangen; de Herv. Kerk is veel kleiner, maar zeer net; er is ook een fraai Raadhuis. Op het voormalige kasteel Ruwenberg, { uurs van het dorp, was sedert een 20 tal jaren eene voortreffelijke kweekerij van witte moerbeziënboomen voor de zijdeteelt aangelegd, welke uitmuntende zijde heeft opgeleverd, maar die in de laatste tijden is opgeheven; in 1842 brandde het kasteel geheel af, zoo dat alteen de naakte muren overbleven; maar de nevenstaande gebouwen bteven gespaard. — Er is thans eene druk bezochte kostschool voor jeugdige katholieken gevestigd, terwijl op het adettijke huis Nieuw-Her laar in het jaar 1840 het te Gemert bestaan hebbende gesticht voor doofstommen is over-

Provincie Noordbrabant. Gemeente Esch.

 
wapen van Esch 444 Bunders
480 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500