• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 463
met 2.000 inw., die van landbouw leven of voor de fabrieken van Geldrop en Eindhoven werken; zij bevat verscheidene gehuchten en het niet fraaije, 1 uur van Helmond gelegene dorp Mierlo, waarbij eene fraaije R. K. Kerk met eenen schoonen, spitsen toren, en eene godsdienstige stichting voor 12 oude mannen, het Apostelhuis genoemd, en in 1545 gesticht.
  Een half uur N. O. van Eindhoven vinden wij het dorpje Tongelre, met bijna 800 van den landbouw levende inw., eene tamelijk groote kerk, en een oud adellijk huis, het Hof genaamd. Verder op: Nunen, een groot, uitgestrekt en welvarend dorp, Gerwen, Neder-Wetten en Op-Wetten, te zamen eene bevolking van 2.600 inw. bevattende, die meest in den landbouw hun bestaan vinden, ofschoon er ook vele linnenwevers wonen; de geheele gemeente omvat nog een aantal gehuchten. Te Nunen is eene fraaije R. K. Kerk met toren en orgel; de vroegere kerk, die in 1790 door het omvallen van den toren verbrijzeld werd, staat een eindwegs buiten het dorp, en was zeer groot en hoog; thans ziet men er nog eenen puinhoop van. Ook de herv. hebben hier eene kerk, en te Gerwen en Neder-Wetten bezitten de katholieken mede een kerkgebouw. — Breugel, aan de Dommel, is thans een klein dorp, met 550 inw., en Son, aan de andere zijde der rivier, waarover hier eene schoone brug ligt, 1½ uur N. van Eindhoven, bevat er bijna 1.100; beiden maken met onderscheidene gehuchten ééne gemeente uit, wier hoofdbestaan de landbouw is; het laatste dorp is vrij levendig en welvarend, en bezit eene groote en schoone R. K. Kerk, die op pilaren rust, en een orgel heeft; de toren is hoog en zwaar en van eene schoone bouworde, en heeft 3 klokken; op het marktplein worden verscheidene beesten- en linnenmarkten gehouden. — De gemeente grenst ten W. aan die van Best, welk dorp 1½ uur O. van Oirschot, aan den straatweg van 's Hertogenbosch op Eindhoven ligt. Zij bevat ruim 2.000 inw., die van landbouw, het maken van klompen, enz. leven; er is eene tamelijk groote kerk met eenen spitsen toren, toegewijd aan den H. Odulphus, die hier geboren en in 806 hier priester geweest zou zijn; de kerk is in 1437 gebouwd. — Tusschen Best, Son en St. Oedenrode ligt eene lange reeks van zandheuvels, waarvan de Potjesberg de merkwaardigste is; in het midden dier hoogte ziet men eenen diepen kuil, welks oppervlakte met een geelachtig zand bedekt is. waarin men stukjes ijzererts van verschillende gedaante vindt, welke weggenomen zijnde, na eenigen tijd door andere soortgelijke voorwerpen worden vervangen.

Provincie Noordbrabant. Gemeente Geldrop.

 
wapen van Geldrop 846 Bunders
1800 Inwoners

1866

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500