• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 482
met eenen toren. 3 altaren, een orgel, eene fraaije communiebank en eene zeer schoone marmeren graftombe van Oswald, graaf van den Bergh, met nog 2 grafkelders van de vroegere graven. Met deze kerk is door eenen overdekten gang verbonden een Klooster van geschoeide Carmelieten, in 1652 gesticht en met fraai geschilderde glazen. Een tweede klooster is Elzendaal, voor nonnen, met eene kerk. orgel en toren, gesticht in 1672. Voorts is er nog eene Kapel, en eene Herv. Kerk, in de wijk 't Zand, een fraai Raadhuis, een zeer gunstig bekend en druk bezocht Gymnasium, enz.
  Ten Z. van Boxmeer liggen bij de Maas de dorpen Sambeek en Mullem, met 1.290 inw., 1 leerlooijerij, 1 steen- of pottenbakkerij, 2 bierbrouwerijen, 1 R. K. Kerk en 1 kapel; de kom van Sambeek bevat 720 inw.; de zeer groote en fraaije Kerk brandde in 1702 door den bliksem af en is niet herbouwd, doch de hooge en dikke toren is in 1739 hersteld; in 1843 is hier eene nieuwe Herv. Kerk gebouwd. — Voorts Vierlingsbeek, Groeningen en Vortum, te zamen 1.420 inw., 1 katoenverwerij, 1 steenbakkerij, 2 olieslagerijen en 1 bierbrouwerij bevattende. Er is 1 R. K. Kerk, 1 bijkerk en 1 kapel. Vierlingsbeek zelf is fraai, telt 650 inw. in de kom en heeft eene in 1843 gestichte sierlijke Herv. Kerk; er is ook eene kleine Synagoge, en digt hij het dorp staat het oud adellijk huis Hattert, dat met zijne gronden 200 bunders beslaat. — Eindelijk Maashees en Overloon, Z. aan Limburg grenzende, rnet 1.100 inw. en eene R. K. Kerk, voorzien van koepeltoren en orgel. — W. van Boxmeer vinden wij Oploo, met St. Anthonis en Ledeacker (480 inw.), Wanroy (met 1.180 inw.), Haps (650 inw.) en Mill met St. Hubert (2.400 inw.), die in den landbouw hun bestaan vinden. Mill ligt 2 uren Z. O. van Grave, en grenst weder ten W. aan Zeeland, in het Land van Ravestein. op de noordelijkste grens der Peel, 2 uren Z. W. van Grave; het bevat verscheidene gehuchten en 1.800, meestal van den landbouw levende inw., en er is eene R. K. Kerk, met orgel, 3 altaren en eenen klokkentoren. — Ten O. van Zeeland ligt Nistelrode, met zijne talrijke gehuchten eene bevolking van ruim 2.300 inw. bevattende, die bijna allen linnenwevers, doch meestal zeer behoeftig zijn; het dorp is niet fraai, maar groot, en heeft in het geh. het Laar eene R. K. Kerk, in 1841 gesticht, en eene andere in het geh. Vorstenbosch. — Ten N. dezer gemeente vindt men Schayk (1½ uur van Grave. met 1.530 inw., maar 130 in de kom), en Berchem met het gehucht Duren, ¾ uurs van Oss, te midden van talrijk boomgewas, en met onderhoorigheden

Provincie Noordbrabant. Gemeente Haps.

 
wapen van Haps 1521 Bunders
675 Inwoners

1865

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500