• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 420
gezigtspunten op; het telt nog geen 300 inw.; er is een zeer oude, hooge, en alleen staande toren. Tot de gemeente behooren ook Hoogerheide en Hinkelenoord. Voorts Ossendrecht, een fraai, bekoorlijk gelegen dorp met 2 steenbakkerijen en 2 cichorei-fabr. en 1.300 inw., die meestal van den landbouw leven. Het dorp ligt 2½ uur Z. van de stad en 20 min. van de belgische grenzen op den rand van het Hoogland, waardoor er heuvels en dalen, bosschen en de schoonste wandeldreven gevonden worden; de kom bevat 220 inw.; de R. K. Kerk is een oud en ruim kruisgebouw, met een orgel en hoogen toren; daarentegen is de Herv. Kerk klein, zonder toren, maar met een orgel. — De gemeente Putten, ten N. door Ossendrecht en aan 3 zijden door Belgie ingesloten, bevat 820 inw.. wier hoofdmiddel van bestaan het vlechten van stroomatten is; de grond is meestal woeste heide, met eenige plassen, waaronder de Putsche moeren; het dorp Putten wordt door de grenslijn in twee deelen, Hollandsch- en Brabantsch-Putten gescheiden, en ligt ter wederzijde van den straatweg van Bergen-op-Zoom naar Antwerpen; de R. K. Kerk staat op belgisch grondgebied; van de Herv. Kerk, in 1 794 afgebroken, is alleen de grond en 3 blaauwe grafsteenen over, binnen een ijzeren hek besloten; daaronder is de grafzerk van den beroemden schilder J. Jordaens (✝ 1678). — Even ten N. ligt Huibergen, met 500 inw., eene kleine en oude R. K. kerk, en een oud overgebleven klooster, en wederom N., 1½ uur O. van Bergen-op-Zoom, aan den straatweg van deze stad op Breda, vinden wij het groote en volkrijke, maar niet fraaije dorp Wouw, dat met het dorp Heerle, en de gehuchten Hazelaar, Moerstraten, Oost-Laar, de beide Speldestraten, Vijfhoek, West-Laar en Wouwsche-Hil ééne gemeente van ruim 3.000 inw. uitmaakt, wier hoofdbestaan de landbouw is. Wouw alleen heeft ongeveer 1.000 inw. in de kom, die eene lange dubbele straat van ¼ uurs lengte vormt, en een ruim vierkant marktplein heeft, dat met boomen beplant en met het Dorpshuis en met 2 arduinsteenen pompen versierd is. Er is 1 terpentijnfabr., 2 bierbrouwerijen, 1 pannen- en 3 steenbakkerijen, 6 leerlooijerijen, 3 windkorenmolens en 1 stoomkorne- en oliemolen. De R.K. Kruiskerk is in 1414 gesticht, behoorde tot in 1820 aan de hervormden, en is in dit jaar bij den overgang aanmerkelijk hersteld. Zij is van druipsteen opgerigt, en heeft eenon hoogen vierkanten toren, nog een klokkentorentje op het kruis, een orgel en 5 altaren; zij is van binnen met fraaije banken, uitmuntend houtsnijwerk en 22 beelden van heiligen versierd, die met nog 8 dergelijke beelden meesterlijk gesneden en

Provincie Noordbrabant. Gemeente Huijbergen.

 
wapen van Huijbergen 1061 Bunders
610 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500