• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 488
in de nabijheid staat het adellijk huis Hazeldonk, bevallig tusschen bosschen verscholen, en 75 bunders beslaande. — Asten is de laatste belangrijke plaats, die wij in N. Brabant ontmoeten. Zij vormt met Ommel en een groot aantal gehuchten eene uitgestrekte gemeente met ruim 3.100 inw., 3 bierbrouwerijen, 2 leerlooijerijen, 1 katoenfabr., 2 verwerijen, 1 wolspinnerij, 1 olie- en 2 korenmolens. Asten ligt 3 uren Z. O. van Helmond, en 1½ uur van de grenzen aan de Peel, waaruit hier veel turf gestoken wordt, en is een zeer schoon en groot dorp, welks naam waarschijnlijk verkort is van Aastein, het kasteel of stein op de Aa, welke rivier in de nabijheid uit de Peel haren oorsprong neemt. Het is de zetel van een kantongeregt, en bezit eene groote en fraaije R. K. Kruiskerk, voorzien van eenen zwaren, hoogen toren, en een klein torentje op het kruis; er is ook eene kleine Herv. Kerk en een fraai Raadhuis, en ¼ uurs zuidwaarts staat het adellijke Huis-te-Asten. — Westelijk, aah de andere zijde der ZuidWillemsvaart, ligt Lierop, met onderhoorigheden 930 inw. bevattende, en met eene kleine R. K. Kerk ; en Z. van deze gem. het dorp Someren, ½ uur van Asten en 4 uren Z. O. van Eindhoven, en hetwelk met zijne gehuchten 3.000 van landbouw en visscherij levende inw. heeft. Oudtijds was dit dorp zeer groot, maar thans is het slechts klein en arm. De Herv. Kerk, in de buurt Speelheuvel, is een schoon en groot kruisgebouw, zonder orgel, maar met een klein torentje; het koor, waarin voor de 50 herv. gepredikt wordt, is met eenen uitnemend fraaijen predikstoel versierd. De R. K. Kerk staat in het gehucht de Postel, en is in 1830 gebouwd. Van Someren begeven wij ons langs de Zuid-Willemsvaart naar de provincie
  

LIMBURG


  De tegenwoordige provincie Limburg is slechts een gedeelte der vroegere provincie van het Koningrijk der Nederlanden, daar het andere gedeelte aan Belgie behoort. Oudtijds was Limburg een graafschap, waarvan de oorsprong in het duistere ligt, maar dat reeds onder graaf Hendrik II. toen deze door keizer Hendrik IV tot hertog van Neder-Lotharingen benoemd werd, den titel van hertogdom begon

Provincie Noordbrabant. Gemeente Lierop.

 
wapen van Lierop 2307 Bunders
950 Inwoners

1865

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500