• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 453
instituut voor meisjes, met eene eigene kapel. Oostwaarts ligt de groote gemeente Loon-op-Zand, die wel 4 uren in den omtrek heeft, en met de talrijke wijken en gehuchten, welke er toe behooren, meer dan 5.000 inw. telt. die van landbouw en veeteelt, wolspoelen, schoenen-, matten- en zwavelstokken maken, enz. bestaan. De grond der gemeente is hoog, droog, dor en zandig, maar brengt bij behoorlijke bemesting zeer vele en goede vruchten voort. Het dorp zelf ligt aan den kruisweg der wegen van Breda op 's Hertogenbosch en van Tilburg op Waalwijk; de kom telt ruim 700 inw., heeft eene groote en schoone R. K. Kruiskerk, die eenen hoogen toren met 4 klokken, en een orgel heeft, en eene kleine, in 1804 gebouwde Herv. Kerk, zonder orgel. Nog staat ten Z. van het dorp het oude, doch schoone gebouw Het Huis te Loon-op-Zand, dat nog in de laatste jaren veel verbeterd en vernieuwd is. Ten N., op i uur afstands. zeer digt bij Sprang, ligt het tot deze gemeente behoorende Kaatsheuvel, dat alleen in de kom 850 inw. telt, en waar vooral veel zwavelstokken en biezen matten gemaakt worden, die men door het geheele land rondvent; er worden ook vele schoenen gemaakt, maar over het geheel is het plaatsje zeer arm; er is evenwel eene fraaije R. K. Kerk, met eenen sierlijken voorgevel en een koepeltorentje. Van Loon-op-Zand wenden wij ons zuidwaarts naar Tilburg, een zeer groot vlek (echter sedert 1809 eene stad), en in bevolking de derde stad van Noord-Brabant. Zij ligt nagenoeg in het midden der provincie, bijna op gelijken afstand (4 uren) van Breda en 's Hertogenbosch, met welke steden zij door eenen straatweg verbonden is. De stad bestaat eigentlijk uiteen groot aantal deels digt betimmerde, deels verstrooide wijken of buurten, die dikwijls ver van elkander liggen, als: Kerk en Heuvel, Veldhoven, Hoeven, Heit, Hasselt, Stokhasselt, Oost- en West-Heikant, die het dorp Goirke vormen. Loven, Oerle, Karvel en Berkdijk, waarvan de wijken Kerk en Heuvel de kom der gemeente uitmaken. De geheele gemeente is zeer uitgestrekt, maar bestaat aan den westkant meest uit woeste heide met vele plassen, waarvan echter reeds sommige gedeelten ontgonnen en bepoot zijn; aan de andere zijde vindt men goede zaailanden, weiden en boschgewas. Hare bevolking bedraagt 15.300 zielen, waarvan slechts 230 tot de hervormde en ruim 100 tot de isniêlietische godsdienst behooren. De bestaanmiddelen dier bewoners zijn landbouw, veeteelt, de drukke doortogt en vooral het fabriekwezen, dat in de laatste jaren alhier eene verbazende uitbreiding
Tilburg - Markt, Groote Kerk en Stadhuis

Provincie Noordbrabant. Gemeente Loon op Zand.

 
wapen van Loon op Zand 3229 Bunders
5550 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500