• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 476
in 1800 bij transactie aan de Bataafsche Republiek afgestaan; het behoort thans tot het domein. — Het plattelandstadje Megen, 5 uren N. O. van 's Bosch, zou volgens de legende reeds tijdens de Batavieren bestaan hebben, en lang vóór Nijmegen (Nieuw-Megen) gesticht zijn; nogtans wordt het eerst in 1145 met zekerheid vermeld. Het bevat slechts 800 inw., die van den landbouw leven, maar de geheele gemeente telt er 1850; er zijn 2 bierbrouwerijen, 1 leerlooijerij en 1 korenmolen. Voorheen was er eene zeer bloeijende latijnsche school en eene kostschool, die veel voordeel aan de plaats aanbragten door de talrijke kostgangers, welker aantal wel eens 160 beliep; maar de laatste is te niet gegaan en kostgangers zijn er nog maar weinigen. Thans nog is er een Latijnsch Gymnasium, een klein Stadhuis, een Klooster-van-Paters-Minderbroeders, een Clarissenklooster (buiten de kom), en eene kleine oude R. K. Kerk, met kleinen toren en orgel. — Het tot de gemeente behoorende Haren, ½ uur Z. O., heeft 460 inw., eene oude kerk met eenen hoogen toren en orgel, en een nonnenklooster.
  Van Megen wandelen wij over Dieden, Demen en Neer-Langel (te zamen 420 inw., met ééne kerk, en een fraai modern adellijk Huis-te-Dieden, dat door grachten, tuinen en bosschen bevallig omringd is), en over Deursen en Dennenburg (430 inw.) naar de plattelandstad Ravestein, 6 uren N. O. van 's Bosch, mede aan de Maas. Ravestein was voorheen eene heerlijkheid, meestal het Land van Ravestein, maar vroeger de heerlijkheid Herpen genoemd. Zij kwam eerst aan de heeren van Cuyk en ging naderhand in verschillende andere huizen over. Even als Megen werd zij in 1714 door du Franschen bezet en in 1800 aan de Bataafsche Republiek verkocht.
  Het stadje en kasteel van Ravestein werd in het midden der 14de eeuw door Walraven van Valkenburg gesticht, en was vroeger tamelijk versterkt; de vestingwerken zijn echter in 1672 door de Franschen geslecht. Het stadje is klein, zindelijk en digt bebouwd en bestaat uit 2 straten, door 5 kleine straatjes verbonden, en eene kleine markt; het bevat 920 inw., waaronder 870 R. kath., wier hoofdbestaan ambachts-nijverheid en kleinhandel is; velen zijn renteniers; er is 1 linnenweverij, 1 bierbrouwerij, 4 leerlooijerijen, 1 ros- en 1 korenmolen. Voorts heeft de plaats 5 uitgangen, waaronder 2 poorten onder de huizen door; eene R. K. Koepelkerk, bezienswaardig om den fraaijen stijl, waarin zij in de 18de eeuw door de jezuiten gebouwd is, met 2 torens; eene Herv. Kerk, in 1641 gebouwd, met een

Provincie Noordbrabant. Gemeente Ravestein.

 
wapen van Ravestein 30 Bunders
925 Inwoners

1868

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500