• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 430
leven; tevens is er 1 lijmfabr., 1 stijfselmakerij, 1 azijnmakerij, 1 bierbrouwerij, 2 leerlooijerijen, 3 koren- en 1 oliemolens, enz. De R. K. Kerk, die zeer oud is, is een zeer sterk en aanzienlijk gebouw met koor, orgel en toren, waarvan in 1800 de spits is afgewaaid; thans is hij door een hoog pyramidaal dak en een rond koepeltje met klok gedekt. Deze kerk werd in 1800 aan de katholieken terug gegeven, waarna de hervormden eerst in 1819 hunne tegenwoordige kleine kerk hebben gebouwd, die met veel smaak ingerigt en van een orgel en een net torentje voorzien is. Het doelmatig ingerigte Dorpshuis, met dubbelen stoep en kloktorentje, staat aan de Markt. Bij het dorp ligt het Liesbosch, eene langwerpig vierkante streek lands van 200 bunders groot, meestal uit eikenboomen bestaande, en door lange lanen of dreven in parken verdeeld. Te midden dezer schoone wandelplaats staat het fraaije lusthuis van Z. E. H. Prins Frederik der Nederlanden, in 1843 daartoe verbouwd. — De straatweg op Antwerpen loopt over de dorpen Rijsbergen en Zundert. Het eerste, reeds in het jaar 900 bekend, ligt 2 uren Z. W van Breda, aan de rivier de Aa, en is een vrij groot dorp, met 600 inw. in de kom en 1.600 in de gemeente; er worden zeer vele kapoenen en kippen gekweekt en gemest, en er zijn 2 bierbrouwerijen, 1 leerlooijerij, 1 graan- en oliemolen, die door wind en water wordt gedreven, en 1 groote, door water werkende ijzermolen, waar zeer zwaar ijzer gesmeed wordt. De R. K. Kerk is een goed gebouw met fraaijen toren en orgel, maar het oude kasteel Het Hof van Rijsbergen is reeds in 1837 gesloopt. — Groot-Zmidert, 3 uren van Breda, bevat met de gehuchten Stuivezand, Laar en andere ruim 3.000 van den landbouw levende inw., waarvan er in de kom alleen ongeveer 1.300 gevestigd zijn. Het bezit eene aanzienlijke R. K. Kerk met hoogen toren en orgel, eene zeer kleine Herv. Kerk, een fraai Gemeentehuis op het dorpsplein en een Gasthuis in het gehucht Laar. — Klein-Zundert, heele streek tot aan de bclgische grenzen vormt met beide genoemde dorpen, met Wemhout en nog een aantal gehuchten de gemeente Zundert en Wernhout, die ruim 4.000 inw. heeft, welke in landbouw en eenige fabrieken hun bestaan vinden. Wij zijn genaderd tot aan de poorten der zeer aanzienlijke vesting Breda, zoowel in grootte als bevolking de tweede stad der provincie, en deze willen wij thans bezoeken. De vroegere baronie van Breda, tusschen de Meijerij, de provincie Antwerpen, het markgraafschap

Provincie Noordbrabant. Gemeente Rijsbergen.

 
wapen van Rijsbergen 3705 Bunders
1600 Inwoners

1866

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500