• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 465
ontvangen hebben van de H. Oda, die ten tijde van Willebrord hier woonde, en hier ook begraven is. Waarschijnlijker komt de naam van het oude ode, woest, wild, en rode, roden, ons rooijen, uitroeijen, daar het dorp te midden van groote bosschen en wildernissen gesticht was. Vroeger heette het dan ook alleen Rode, of ook wel de Berg van St. Oda. In 1232 werd het tot stad verheven; maar in lateren tijd stond het menigmaal aan zware oorlogsrampen ten doel, en is het herhaalde maten geplunderd en afgebrand. — 1 uur ten N. O. ligt de gemeente Schijndel, het dorp van dien naam met eene menigte gehuchten en 4.600 inw. bevattende, die van landbouw, het maken van hoepels en klompen, enz. leven. Het dorp zelf is schoon en groot; het heeft 600 inw. in de kom, en eene in 1840 geheel nieuw gebouwde R. K. Kerk, met orgel en eenen ouden toren, terwijl het Raadhuis met zijnen gevel van blaauwen arduinsteen het schoonste is, dat in de Meijerij wordt aangetroffen; er is ook een Liefdehuis.
  Ten W. van St. Oedenrode, aan de overzijde van de Dommel, en ten N. van Best, ligt de gemeente Liempde, met 1.380 inw.; zij is in 6 gehuchten of wijken verdeeld, maar het dorp zelf is klein. De gemeente grenst ten N. aan Boxtel, een zeer levendig, aangenaam en fraai vlek. aan de zamenvloeijing van de Beerze en de Dommel, 2 uren Z. van 's Hertogenbosch en aan den straatweg van deze stad op Eindhoven. Het is eene der schoonste plaatsen van de Meijerij, en bevat met een aantal onderhoorige gehuchten 4.500 inw, die meest in den landbouw en het fabriekwezen hun bestaan vinden; men telt er eenige damastfabrieken, waar de allerfijnste servetten en tafellakens worden geweven, eenige linnenweverijen en bleekerijen. 5 bierbrouwerijen, 1 zoutkeet, 6 leerlooijerijen, 1 paperfabr., 3 koren-, 1 olie- en 2 rosmolens, enz. De grond in den omtrek is zeer goed en vruchtbaar, maar bevat weinig hooilanden; in de laatste jaren zijn vele bunders onbebouwde gronden in de schoonste bouw- en boschlanden herschapen, vooral op de Lennisheuvelsche en Tongersche heide. In het midden der plaats is een fraai marktplein, waarop 4 paarden en beestenmarkten worden gehouden, en het vlek bevat eenige schoone huizen, waaronder goede logementen en herbergen, daar de plaats vooral des zondags door talrijke bewoners van 's Hertogenbosch bezocht wordt, die er zich komen vermaken. De prachtige R. K. Kerk, aan de noordzijde der plaats, werd in 1493 gesticht en was voorheen zeer vermaard om eene soort van wonder, dat aldaar in 1280 zou

Provincie Noordbrabant. Gemeente Schijndel.

 
wapen van Schijndel 4759 Bunders
4800 Inwoners

1866

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500