• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 464
St. Oedenrode, 3 uren N. van Eindhoven en 4 uren Z. O. van 's Bosch, aan de Dommel, is eene zeer schoone en groote plaats, die meer den naam van een vlek, dan van een dorp verdient. Zij is de hoofdplaats van Peelland, het grootste en eerste der 4 kwartieren van de voormalige Meijerij van 's Hertogenbosch, dat zich van Budel tot Liempde, ter lengte van 11 uren, en van W. tot O. aan de Maas ter breedte van 8 uren uitstrekte, en zijnen naam van de Peel heeft, zijnde de laatste eene weeke en moerassige streek lands in het O. van Noord-Brabant, die echter vrij hoog ligt en eer onder de hooge, dan onder de lage veenen gerangschikt kan worden. Dit moeras is bijna 12 uren lang en 3 uren breed, en loopt uit het land van Ravestein bijna in eenen halven cirkel tot voorbij het dorp Budel in het limburgsche; het is waarschijnlijk ontstaan uit zeer groote bosschen, die door zware overstrooming en storm omgeworpen zijn, en thans verschillende soorten van turf leveren, welke niet alleen aan vele dorpen de noodige brandstof geeft, maar thans ook naar Holland en elders uitgevoerd wordt. — St. Oedenrode bevat met eene menigte bijbehoorende gehuchten, waaronder Olland, Nijnsel, Eerde, enz., bijna 4.400 inw.. wier hoofdbestaan de landbouw is, daar men er zeer schoone wei- en bouwlanden, veel bosch- en houtgewas, maar ook vele broeklanden en groote heidevelden aantreft, onder welken de Jeckschotsche, Vresselsche en Schijndelsche heide genoemd moeten worden; tot voor korten tijd zag men er vele fraaije buitenplaatsen, bijna allen van adellijken oorsprong; daarvan bestaan nog Dommelrode, de Kolk, Henkenshagen en den Hulst, waarvan de 3 eersten zeer aanzienlijke gebouwen zijn. Het vlek zelf heeft op het ruime en lange, met boomen bezette en door fraaije gebouwen omringde marktplein 6 vrij druk bezochte jaarmarkten, alsmede leerlooijerijen en bierbrouwerijen, 4 graan- en 2 volmolens, enz. De voornaamste gebouwen zijn de R. K. St. Odaskerk, aan de Groote Straat, volgens de overlevering in de elfde eeuw gebouwd, en reeds in 1173 tot eene kapittelkerk verheven; zij bestaat bijna geheel uit duifsteen, is een groot en aanzienlijk gebouw, en bezat tot in 1801 eenen hoogen spitsen toren, die in genoemd jaar instortte; zij is uitwendig niet zeer fraai, maar het inwendige is zeer net. Voorts de Herv. Kerk, in 1808 gesticht, ter vervanging van de veel oudere parochiekerk van Rode, die door den storm van 1800 vernield werd; bij de fraaije kerk staat de zeer schoone overgebleven toren, die in eenen koepel eindigt; er is voorts eene bloeijende kostschool. — De plaats zou haren naam

Provincie Noordbrabant. Gemeente St. Oedenrode.

 
wapen van St. Oedenrode 6900 Bunders
4650 Inwoners

1868

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500