• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 425
en heeft eenen hoogen toren en een prachtig orgel, door prins Willem IV in 1794 geschonken. Voorts is er eene R. K. Kerk, met orgel, maar zonder toren, een Raadhuis, op een ander met boomen beplant vierkant plein, dat tot markt dient, het Prinsenhof of de Kastelenij, de woonplaats van den rentmeester, en een Liefdadig Gesticht voor Weezen. — Tot de gemeente de Klundert behoort het gehucht Noordschans en het 2 uren N. O. gelegen dorp Moerdijk, aan het Hollandsdiep; dit plaatsje is vrij levendig door den bestendigen doortogt. want het ligt aan den grooten straatweg van Rotterdam op Breda, en bovendien vangt hier de Rotterdamsch-Belgische Spoorweg op Antwerpen aan, terwijl stoombooten de gemeenschap met Rotterdam en Dordrecht bestendig onderhouden. Het dorp heeft dan ook in de laatste jaren door het oprigten van een fraai stationsgebouw, loodsen, eene goede aanlegplaats, enz. aanmerkelijk in uiterlijk aanzien en vertier gewonnen; de bevolking bedraagt thans ongeveer 500 inw., er is eene eenvoudige Herv. Kerk, zonder orgel, maar met eenen kleinen koepeltoren; zij is in 1815 gesticht. — Het gehucht Binnen-Moerdijk ligt een weinig zuidelijker aan den straatweg, waaraan ook het dorp Zevenbergsche-Hoek (met omtrent 570 inw. en eene R. K. kerk) ligt. Zoo wel de Moerdijk als laatstgenoemd dorp behoort tot de heerlijkheid Zevenbergen, die tot in 1290 een deel der heerlijkheid Strijen uitmaakte, en naderhand door Amalia van Solms aan het huis van Oranje gekomen is, zoo dat zij thans nog aan het domein behoort. Deze heerlijkheid, welke door de Roode Vaart van die van Niervaart, en door de Mark van de baronie van Breda gescheiden is, bevat ook de vroegere stad Zevenbergen, naderhand tot dorp verminderd, een gedeelte van de Klundert, en de gehuchten Calishoek, de Drie Hoefijzers, Hazeldonk, het Lamsgat, Nieuwendijk, het Strooije dorp. Zandberg, Blaauwe Sluis en het Slikgat. De gemeente Zevenbergen, waartoe deze gehuchten allen belmoren, telt eene bevolking van 4.904 inw., wier hoofdbestaan de landbouw, de handel in granen, vlas, paarden, enz, is; bovendien heeft men er 4 meestoven, waarvan 3 met stoom, 1 garanciue fabr.. 1 zeer groote pas geheel nieuw opgerigte beetwortel-suiker fabr. met gasfabr. en eene in opbouw zijnde branderij om beet wortelsiroop te destilleren, de eenige in ons land, 3 bierbrouwerijen, 1 leerlooijerij, 3 grutterijen, 3 wind-, Zevenbergen ligt 3| uren N. W. van Breda, aan het Zevenbergsche kanaal, dat de Mark met de Roode Vaart vereenigt en waarover 2

Provincie Noordbrabant. Gemeente Zevenbergen.

 
wapen van Zevenbergen 4912 Bunders
5250 Inwoners

1866

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500