• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 628
vende inw., en heeft eene Herv. Kerk, met toren en orgel; in 1842 is dit dorp bijna geheel afgebrand; in de nabijheid ligt de aanzienlijke havezathe Mennegeshave. Wij zijn genaderd tot Ommen, eene plattelatidstad, 4| uur O. van Zwolle, 6j uur N O. van Deventer, en aan den regteroever der Vecht gelegen, over welke rivier hier eene zeer aanzienlijke brug ligt. Het stadje wordt het eerst in 1133 vermeld, kreeg in 1248 stadsregten, waarna het versterkt werd, doch werd in 1330 afgebrand en van zijne vesten beroofd. Het bevat nagenoeg 1.500 inw., die van landbouw en fabrieken bestaan, hebbende men alhier 1 aardewerkfabr., 2 blaauwverwerijen, staat eene ruime Herv. Kerk, met orgel, maar zonder toren, eene pas opgeiigte Israël. Bijkerk, en eene kerk voor de chr. afgescheidenen. De stad wordt aan de zuid- en oostzijde omringd door de gem. Ambt Ommen (2.100 inw.), bestaande uit 12 buurschappen, waaronder Lemele, gebouwd aan den voet van den Lemelerberg, die ongeveer 200 voet hoog is, en waarop men vele steenen vindt, onder welken er een om zijne grootte zeer merkwaardigis (11.3 kub. ellen); er wordt veel leem uit den berg gegraven en aan den voet vindt men dan ook eene steen- en pannenfabriek. Eén uur ten N. van en onder de gem. Ommen vindt men in de nabijheid der Dedemsvaart de bekende bedelaars- en strafkolonie de Ommerschans, in 1824 door de Maatschappij van Weldadigheid opgerigt, waar de mannelijke en vrouwelijke bevolking onder streng, maar heilzaam opzigter aan den arbeid wordt gehouden; zij bevat ongeveer 1.000 zielen. Er is eene Herv. Kerk, in 1847 geheel herbouwd, eene R. K. Kerk, en eene School, die ook door de volwassenen in de avonduren bezocht moet worden. De schans zelf was omstreeks het einde der i6ie eeuw aangelegd en naderhand door Coehoorn aanmerkelijk versterkt, maar werd op het einde der 18de eeuw verlaten. — Ten O. van Ommen liggen nog een paar steedjes, die wij, voor wij ons naar Zwolle begeven, moeten bezoeken. Zij zijn Hardenbergh en Gramsbergen, 7| en 9 uren van Zwolle, en beiden insgelijks door de Vecht bespoeld. Hardenbergh heeft waarschijnlijk zijnen oorsprong of zijne vergrooting te danken aan een slot, dat hier in 1227 door den bisschop van Utrecht gebouwd werd, om Zalland tegen de strooptogten van Rudolph van Koevorden te dekken. Echter had er reeds vroeger een oud kasteel gestaan, dat hoogstwaarschijnlijk uit den tijd der Romeinen afkomstig, maar toen reeds vervallen was. In het jaar

Provincie Overijssel. Gemeente Ambt Ommen.

 
wapen van Ambt Ommen 16370 Bunders
2650 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500