• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 623
rijen, 2 katoenspinnerijen, 1 bombazijnfabr., 1 stoffenweverij, 2 bierbrouwerijen, olie- en pelmolen, enz. enz. De gem. heeft eene Herv. Kerk in de buurschap Usselo, tusschen Haaksbergen en Enschede, en eene R. K. Kerk, en in de nabijheid liggen de landgoederen het Amelink en Stroot. — Losser, op de pruisische grenzen, aan de Dinkel, heeft in de kom 640 inw., en maakt met 6 marken eene gem. uit van 4.700 inw., welke mede eenige fabrieken hebben. Er is eene in 1845 vergroote R. K Kerk, in 1810 aan de R. kath. afgestaan, en eene kleine Herv. Kerk, voorzien van eenen toren met klokken en uurwerk. — Ten N. W. van Enschede, ter plaatse, waar de straatwegen van Deventer naar Oldenzaal en van Zwolle naar Enschede elkander kruisen, 1{ uur O. van Delden, ligt het aanzienlijke, welvarende en buitengemeen levendige dorp Hengelo, met eenige buurschappen eene bevolking van bijna 4.000 inw. tellende, en bekend door zijnen grooten handel in paarden en vee; er zijn 6 fabr. van geweven stoffen, 1 damastfabr., 2 linnenbleekerijen, 1 katoendrukkerij, 1 steen- en pannenbakkerij, 3 bierbrouwerijen, 2 olie- en 3 korenmolens, enz., en men vindt er 1 Herv., 1 kleine Doopsgez. Kerk, en 1 kleine Synagoge, zijnde de eerste in 1837—40 gebouwd, nadat de vroegere door den storm van 1836 onbruikbaar was geworden; zij bezit een orgel, en de toren rust deels op het gebouw, deels op 4 kolommen; ook de R. K. Kerk heeft toren en orgel. — Eén uur N., aan den straatweg, en 2 uren van Almelo en aan het riviertje de Aa, treffen wij het dorp Borne aan; het bezit 3 kerken, een aantal calicot-, bombazijn-, bonten andere dergelijke fabrieken, 2 cichoreifabr., 3 bierbrouwerijen, enz. en 1.200 inw. in de kom, ofschoon de geheele gemeente met 3 buurschappen er ruim 3.400 bevat. Het dorp is om zijn goed, aldaar gebrouwen bier bekend. De Herv. Kerk is een zwaar gebouw met orgel en eenen hoogen toren; het eerste ontbreekt aan de R. K. Kerk, en de kleine Doopsgez. Kerk heeft geen van beiden. — De straatweg geleidt ons van hier naar de opene en bloeijende landstad Almelo, die 10 uren Z. O. van Zwolle en 9 uren O. t. N. van Deventer verwijderd is, en te midden van Twente aan eenige beken ligt, welke de Almelosche Aa vormen, langs welke de stad vroeger door middel van sompschuiten met Zwolle te water gemeenschap had, doch hetwelk thans is vervangen door een kanaal naar Zwolle en Deventer, waaardoor de vaart zeer levendig is en jaarlijks nog toeneemt. Zij is de hoofdplaats van een arrondissement en van het kanton, en bezit

Provincie Overijssel. Gemeente Borne.

 
wapen van Borne 3997 Bunders
3475 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500