• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 606
toren, doch geen orgel heeft; in de nabijheid ligt de Gorsselsche heide; 3e de buurschappen Harfsen, Eefde en Epse; 4e verscheidene landhuizen en kasteelen, waaronder het reeds vroeger door ons bezochte Huis de Voorst (z bl. 600), 't Velde, Groot Baank, Voorstonden enz. Digt bij de buurschap Eefde staat 3/4 uurs N. van de stad, en ter linkerzijde van den straatweg op Deventer, het landhuis Rijssel of Rijsselt, dat in 1850 is aangekocht voor de vereeniging Nederlandsch Mettray, ten einde aldaar protestantsche verwaarloosde knapen in eene landbouwkolonie te vereenigen en op te leiden; en 5e de heerlijkheid Dorth (300 inw.), 2 uren N. N. O. van Zutphen, aan de Dorther Beek op de Overijsselsche grenzen; zij beslaat eene oppervlakte van ruim 310 bunders en heeft een vrij aanzienlijk adellijk huis. —
  

OVERIJSSEL


  De provincie Overijssel, voormaals eene heerlijkheid, grenst ten N. aan Friesland en Drenthe, ten O. aan de duitsche landen Bentheim en Munster, ten Z. aan het graafschap Zutphen en ten W. aan de Veluwe, waarvan zij grootendeels door den IJssel gescheiden wordt, en aan de Zuiderzee. In vroegere tijden, en wel van de 11de tot de 16de eeuw, was het geheele gewest aan de bisschoppen van Utrecht onderworpen, en droeg het daarom den naam van Oversticht; zoo werd reeds in 1042 Vollenhove, in 1046 Deventer, en in 1086 het graafschap Islagouwe of Zalland door keizerlijke giftbrieven aan genoemde kerkvoogden opgedragen, waarbij later de streken van Twenthe gevoegd werden. Sommige bisschoppen hielden zelfs nu en dan hun verblijf in deze provincie (te Vollenhove), wanneer zij zich door binnenlandsche iwisten uit hunne hoofdstad Utrecht moesten verwijderen; doch zij oefenden daarover geenszins eene onbepaalde magt uit, daar het eigentlyke bestuur aan 's lands staten, uit den adel en de afgevaardigden der steden bestaande, opgedragen was. In het jaar 1528 onderwierp zich het gewest, ten gevolge van den langdurigen oorlog met Gelderland, aan keizer Karel V, doch trad in 1580

Provincie Overijssel. Gemeente Deventer.

 
wapen van Deventer 1412 Bunders
16500 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500