• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 621
Twickelsche-kanaal genaamd, voor de plaats de gemeenschap te water met Zwolle opent. Aan deze vaart ligt het druk bezochte logement Carelshaven. — Van Delden wandelen wij zuidwaarts door eene zeer boschrijke streek, die verscheidene fraaije gezigtspunten oplevert, over het onder de gem. Hengelo behoorende gehucht Bekkum, hetwelk eene in 1819 gebouwde, fraaije en romanesk gelegene R. K. Kerk bezit, naar het groote en volrijke dorp Haaksbergen, 3 uren O. van Goor en 5 uren Z. van Almelo, en aan de geldersche grenzen en het Haaksbergerveen liggende. Het vormt met een 9tal buurten eene gemeente van 4.600 inw., die hun bestaan in den landbouw, de veenderij, het kolenbranden, de weverijen en linnenbleekerijen en den vrij levendigen handel vinden; behalve dat er in de meeste huizen geweven wordt, vindt men er 2 katoenspinnerijen, 2 calicotsfabr., enz. Het dorp zelf, waarvan men reeds in 1188 melding gemaakt vindt, en dat in 1851 door eenen zwaren brand werd geteisterd, bevat ruim 1.400 inw. in de kom, en heeft eene Herv., in 1819 gebouwde, zeer nette Koepelkerk, van een goed orgel voorzien; eene R. K. Kerk, met toren en orgel, in 1520 opgerigt, alsmede eene kleine Synagoge. De heuvelachtige en boschrijke, met kleine beken doorsneden omtrek levert vele schilderachtige partijen op. Vooral is het gezigt van den Needeschen Berg op Haaksbergen zeer schoon. Van Haaksbergen begeven wij ons naar de belangrijke fabriekstad Enschede, de voornaamste fabriekplaats der provincie. Zij ligt 1 uur van de pruisische grenzen, 4} Z. O. van Almelo en 2^ uur O. van Delden, aan den straatweg van Deventer op Munster, doch is door geene enkele vaart met andere steden verbonden, zoo dat alles van hier per as langs kunstwegen moet vervoerd worden. Zij wordt in oude stukken ook wel Anze, Enze en An-Esctie genoemd, als gelegen zijnde aan den Esch in de Eschmark, eene aanzienlijke buurt, die de stad van alle zijden insluit en tot de gem. Lonneker behoort. Enschede wordt het eerst in 1118 vermeld; in dezelfde eeuw kreeg zij stadsregten, maar werd in 1228 door den utrechtschen bisschop Otto II geheel afgebrand. Zij was vroeger eenigermate versterkt; doch nadat zij in 1597 door prins Maurits ingenomen was, werd de vesting van hare wallen ontbloot, hoewel zij naderhand nog meermalen gewonnen, versterkt en weder geslecht werd. Thans is zij geheel ontmanteld, maar heeft nog 2 poorten. De stad zelve heeft 4.330 inw. (2.720 herv., 20 luth., 100 doopsgez., 1.400 R. kath., 5 oud-roomschen, ongeveer 180 Israëlieten); wanneer men echter de bevolking der voorsteden medetelt, die tot de

Provincie Overijssel. Gemeente Haaksbergen.

 
wapen van Haaksbergen 10471 Bunders
4750 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500