• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 607
tot de Unie van Utrecht toe, en werd alzoo de zesde provincie der republiek, welker lotgevallen het vervolgens deelde. Overijssel werd Vroeger in 3 kwartieren verdeeld, nl. Zalland, langs den IJssel, Vollenhove, aan de zeeknst, en Twenthe, het binnenland. De tegenwoordige provincie heeft bij eene oppervlakte van 60^ vierk. mijlen, of 332.120 bunders, eene bevolking van 234.488 inwoners; de grootste lengte van het N. W. naar het Z. O. bedraagt 20, en de grootste breedte van het N. O. naar het Z. W. 12 uren, ofschoon de streek in het N., tusschen de Zuiderzee en Drenthe inspringende, niet veel meer dan 2 uren breed is. De grond bestaat meest uit zand en veen, hoewel langs den IJssel eene vrij breede strook kleigrond wordt gevonden, die voortreffelijke wei-en bouwlanden oplevert; in dit opzigt zijn de omstreken van Vollenhove, Mastenbroek en het Kamper-eiland beroemd. Op andere plaatsen zijn echter niet alleen schrale weiden, maar liggen ook vele streken nog onbebouwd, die evenwel van jaar tot jaar verminderen, zoo door het verdeelen der gemeene weiden of marktegronden, als door ontginning, waarop zich vele particulieren toeleggen. De grond helt van het Z. O. naar het N. W. aanmerkelijk af, terwijl eene slechts op 2 plaatsen afgebroken heuvelreeks, welker hoogste top, de Lemelerberg, ruim 200 voet hoog is, de geheele provincie van het Z. naar het N. doorsnijdt. De luchtsgesteldheid is doorgaans vrij vochtig, doch niet ongezond; alleen in het Z. O. is de lucht fijn en droog. Behalve door den IJssel wordt de provincie nog door een aantal kleinere rivieren, als: door de Schipbeek, de Vecht, het Zwartewater, het Zwolsche , Meppelsche- en Steenwijker-diep, de Dinkel, de Regge, enz. besproeid, terwijl een aantal kanalen, waaronder de Willems- en de Dedemsvaart, de gemeenschap der verschillende plaatsen gemakkelijk maken en het vertier bevorderen. In het N. W. vindt men vele uitgeveende plassen, alsmede het Giethoornschemeer. — De voornaamste voortbrengselen uit het plantenrijk zijn: haver, zeer veel boekweit en rogge, weinig tarwe, aardappelen, vooral in Twenthe en Zalland, bloemkool, rapen en wortelen; zeer gezocht hooi, riet, biezen, hennip, vlas, eene groote menigte akkermaalshout, dat veel uitgevoerd wordt, vooral de eikenschors, en boomvruchten. Het dierenrijk levert paarden, rundvee, schapen; veel wild, waaronder hnzen, vossen, dassen, konijnen, egels; allerlei soort van tam en wild gevogelte, bijen, veel visch, waaronder vooral de baars en paling melding verdienen, enz. Uit het rijk der delfstoffen heeft men er veel turf en oer of yzererts, hetwelk in de fabrieken verwerkt wordt. Het ge-

Provincie Overijssel. Gemeente IJsselmuiden.

 
wapen van IJsselmuiden 2142 Bunders
1500 Inwoners

1868

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500