• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 627
der streek. Het getal der inw. bedraagt ruim 1.700 (1.200 R. kath. 430 herv., 75 Israëlieten), wier hoofdbestaan landbouw en fabriekwezen is, hebbende men alhier verscheidene fabrieken van calicots. en voortreffelijke linnenbleekerijen in de nabijheid. Er staat eene zeer oude, gothische R. K. Kerk, die, naar men wil, door den evangelieprediker Lebuinus zou gesticht zijn, en sedert de hervorming tot in 1809 bij de hervormden in gebruik was. maar in 1810 aan de R. kath. werd terugegeven; zij heeft een fraai orgel en eenen in 1830 geheel vernieuwden toren De in 1810 gestichte Herv. Kerk is een schoon gebouw, met een kostbaar orgel en eenen in 1844 op het dak geplaatsten toren; in 1843 is er ook eene nieuwe Israêlietische Bijkerk gebouwd. Voorts bestaat hier eene Latijnsche School met een Instituut verbonden, hetwelk zeer bloeijend is, alsmede 1 Herv. en 1 R. kath. meisjeskostschool. — Twee uren ten N. van Almelo en 1| uur W. van Ootmarsum ligt het dorp Tubbergen, met 450 inw., eene R. K. en eene Herv. Kerk, die beiden toren en orgel hebben. Het is de hoofdplaats eener gem., welke in het dorp en een 10tal buurten 5.830 inw. bevat, die meest hun bestaan in landbouw en het turfmaken vinden; doch men heeft er ook calicots-weverijen, korenmolens; de geheele gem. telt 5 R. K. Kerken, en wel te Tubbergen, te Albergen, te Geesteren (1.300 inw.), te Reutum en te Vasse. — Westelijk wordt zij begrensd door die van Vriezenveen, welk dorp 1| uur N. van Almelo, te midden van het uitgestrekte Almelosche Veen ligt, dat onberekenbare rijkdommen in zich bevat, maar tot nog toe weinig nut oplevert, omdat de gelegenheid tot het zenden van turf ontbreekt. Het dorp is in bet laatst der 14de eeuw dooreenige kolonisten, die zich daar vestigden, ontstaan, maar is 2 maal meer Ji verplaatst; het bestaat uit eene 1 uur lange straat, ligt laag en bevat ruim 3.000 inw., die van landbouw en veenderij leven, maar waaronder vele armen zijn. De ingezetenen zijn bekend door hunne reizen als kooplieden in lijnwaad, vroeger zelfs tot naar Zwitserland en Spanje; later vestigden zij zich te Petersburg, waar zij een aantal winkels en eenen eigen predikant hebben, en in allerlei linnen, zijden en katoenen stoffen handel drijven. Er is eene Herv. en eene R. K. Kerk, beiden zonder orgel, maar de eerste met eenen houten toren. — Het dorp den Ham, aan den weg van Ommen naar Almelo, bevat mct eenigc gehuchten 2.150 van landbouw en fabriekarbeid le79'

Provincie Overijssel. Gemeente Vriezenveen.

 
wapen van Vriezenveen 7214 Bunders
3250 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500