• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 617
en bevat ongeveer 900 inw. in de kom; er staat eene Herv. Kerk, met eenen lagen stompen toren, en eene R. K. Kerk, in 1837 gebouwd, nadat de vroegere 's jaars te voren met een aantal huizen was afgebrand. Omstreeks 40 minuten Z. O. van het dorp, ter plaatse, waar de Regge, over welke hier eene fraaije brug ligt, den straatweg van Zwolle op Almelo doorsnijdt, is sedert 1836 een gehucht ontstaan, waaraan men zeer eigenaardig den naam van Nijverdal gegeven heeft. In dit jaar stonden hier nog slechts eenige verspreide woningen en het op verheven grond aan de overzijde der Regge aangelegde Huis Eversberg; thans ziet men er, door boomgewas en heuvelen ingesloten, verscheidene groote fabriekgebouwen voor het spinnen en weven van linnen, pellen, zeildoek, calicots, katoenen, enz., onder welke een met het borstbeeld van Z. M. den koning Willem III prijkt, en een ander de uitgebreidste stoomweverij van geheel Nederland is. Hier worden tevens voor de Handelmaatschappij de calicots, die voor haar in Twenthe geweven worden, gekeurd en verder verzonden, waartoe deze maatschappij hier verscheidene aanzienlijke gebouwen en woningen heeft doen oprigten. — Vroeger stonden in deze gem. eenige belangrijke kasteelen, die echter afgebroken zijn; men vindt er nog alleen de havezathen Egede en ühaan. — Verder oostwaarts, slechts 1 uur W. van Almelo en op het punt, waar de groote wegén van Zwolle en Deventer elkander ontmoeten, ligt het groote dorp Wierden, met ruim 1.700 inw., dat met het dorp Enter en een 6tal buurschappen eene gem. vormt van 5.635 zielen, die van landbouw en weverij leven. Er is 1 katoenspinnerij, 1 calicotweverij, en in elk der dorpen staat 1 Herv. en 1 R. K. Kerk, zonder orgel. Van Wierden wandelen wij wederom Z. westwaarts langs den grooten weg, die dit dorp met Holten, aan den straatweg van Deventer, vereenigt, en weldra bevinden wij ons in het opene plattelandsiadje Russen, 2| uur Z. W. van Almelo, en schilderachtig aan den voet eens hoogen heuvels en aan de Regge gelegen. Deze plaats, die men reeds in 1188 vermeld vindt, bevat met onderhoorigheden eene bevolking van nagenoeg 3.000 inw., die hun bestaan meestal in landbouw, veenderij, linnenweverij en in den fabriekarbeid vinden; er zijn toch 12 katoen- en linnenfabr., 2 katoenspinnerijen, 2 calicotsfabr., 30 makerij, 1 olie- en pel- en 2 windkorenmolens. enz. Het stadje heeft een vrij welvarend voorkomen en bezit eene ruime markt, waarop het kleine nette Stadhuis staat; het merkwaardigste gebouw is echter

Provincie Overijssel. Gemeente Wierden.

 
wapen van Wierden 10069 Bunders
5650 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500