• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 641
vindt men daar een merkwaardig Badhuis alsmede eene drijvende badinrigting in de Nieuwe Wetering. Zwolle wordt geheel door de gemeente Zwollerkerspel ingesloten. Deze uitgestrekte gemeente bevat de dorpen Mastenbroek en Windesheim, met een aantal omliggende buurschappen en bestaat voor het grootste gedeelte uit de vetste en beste weilanden van geheel Overijssel,, zooilat de 4.000 bewoners dan ook grootendeels van landbouw en veeteelt leven; er zijn 4 steenbakkerijen. Windesheim, 1 uurZ. van Zwolle, heeft zijne opkomst te danken aan een vroeger hier bestaand klooster, dat in 1387 gesticht en later zeer aanzienlijk was, maar omstreeks 1580 grootendeels verwoest moet zijn, ofschoon er nog eenige gebouwen van bestaan. Het dorp heeft 230 inw., eene Herv. Kerk en de havezathe het Huis-te-Windesheim. Mastenbroek ligt 2$ uur N. W. van Zwolle, te midden van eenen zeer vruchtbaren polder, die door de Zuiderzee, het Zwarte water en den IJssel wordt ingesloten en het eerst door bisschop Jan van Arkel in 1362 bedijkt is. Deze bedijking had eenen binnenlandschen oorlog met de omwonende edelen ten gevolge, die met de belegering, inneming en verwoesting van het kasteel van Voorst eindigde. De polder liep in 1756, 1799 en 1825 weder geheel onder, bij welken laatsten vloed vele menschen en veel vee verdronken. Het dorp is vrij aanzienlijk, telt nagenoeg 1.000 inw. en heeft eene vrij goede Herv. Kerk, zonder orgel, maar met eenen in 1846 geheel vernieuwden toren. — Wanneer wij ons nu door eene der vele middelen van vervoer van Zwolle naar Kampen begeven, komen wij in het plattelandstadje Wilsum, dat 2 uren W. van Zwolle, aan de linkerzijde van den straatweg, op den regteroever van den hier sterk kronkelenden IJssel ligt. Het plaatsje bevat met 5 buurschappen nog geen 500 inw., wordt reeds in 1170 vermeld, werd op een onbekend tijdstip tot stad verheven, doch is nooit belangrijk geweest. Er staat eene zeer merkwaardige Hervormde Kerk, waarvan het eene gedeelte met den toren uit de l1de eeuw afkomstig is; in 1722 werd het koor gebouwd en in 1836 is het geheele kerkgebouw met den toren hersteld; zij heeft geen orgel. — Aan de overzijde der rivier vinden wg het dorp Zalk, behoorende tot de gem. Zalk-en-Veecaten, die omtrent 700 inw. heeft; het dorp bezit eene zeer oude, langwerpig vierkante kerk van duifsteen, met een' nog ouderen toren, maar zonder orgel; zij staat aan een lang en ruim marktplein, de Brink genaamd. — De gem. grenst ten W. aan die van Kamperveen, waarvan het dorp

Provincie Overijssel. Gemeente Zalk en Veecaten.

 
wapen van Zalk en Veecaten 1308 Bunders
700 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500