• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 634
lossers had uitgezien. — Was Zwolle alzoo minder dan andere vaderlandsche steden aan zware belegeringen en veroveringen blootgesteld, zij had ruimschoots haar aandeel in andere rampen, die haar nu en dan ontzettende schade toebragten. Zware watervloeden (in 1571. 1651, 1775, 1784, 1799 en 1825) teisterden haar en den geheelen omtrek, en sedert 1398 tot 1655 heerschte er negenmaal eene pestziekte, die een groot gedeelte der bevolking ten grave sleepte. Zwolle ligt 6 uren ten N. van Deventer aan het Zwarte Water, i uur van den IJssel en iets verder van de Vecht. De eerstgenoemde rivier ontstaat bij de stad uit de vereeniging van onderscheidene weteringen, loopt door de plaats heen en stort zich, na de Vecht boven Hasselt opgenomen te hebben, beneden Genemuiden door het Zwolsche Diep in de Zuiderzee, waar in 1847 twee leidammen van 4.773 en 6.064 ellen lengte aangelegd zijn, met het doel om de rivier door schuring dieper te doen worden, en ter wederzijde land te winnen. Aan het einde dier werken bevindt zich op 5.774 ellen van den vasten wal de noodhaven Kraggenburg, die 30 schepen van 30 tot 100 last kan bevatten. Dit water heeft menigmalen tusschen Hasselt en Zwolle de hevigste twisten veroorzaakt, waarover wij bij ons bezoek te Hasselt nader zullen spreken. Met den IJssel is Zwolle verbonden door de Willemsvaart, een kanaal van 2.460 el lengte, dat na eeuwenlange tegenkanting van de voor haren handel beduchte steden Kampen en Deventer eerst in 1820 voltooid en voor de scheepvaart geopend is, en 's jaarlijks door vele duizende schepen bevaren wordt. Langs de noordzijde van het kanaal loopt een straatweg naar het Koterveer of Katerveer in het gehucht Koten oïKaten, een ponteveer over den IJssel, \ uur van de stad, in den straatweg over Elburg en Harderwijk naar Amsterdam; dit veer is overoud; reeds in 973 werd de vermaarde Kotcrtol door keizer Otto I aan de abdij te Elten opgedragen, en naderhand gaf hij dikwijls aanleiding tot twist, totdat Zwolle zich daarvan ten nadeele van Hattem in 1545 meester maakte. Aan de oostzijde van de stad heeft zij gemeenschap met de Vecht door de Nieuwe- of Binnen-Vecht, mede een kanaal, dat in 1600 gegraven is en zicii 7 minuten boven de Berkumerbrug met de Vecht vereenigt. Het is 3.500 el lang, en sedert 1847 ook voor grootere vaartuigen geschikt gemaakt, die uit de Dedemsvaart door het kanaal, dat iets hooger uit de Vecht naar de bekende herberg de Lichtmis loopt en in 1848 voltooid is, naar Zwolle of terug varen; ter wederzijde van dit kanaal ziet men onderscheidene fraaije

Provincie Overijssel. Gemeente Zwollerkerspel.

 
wapen van Zwollerkerspel 14282 Bunders
5275 Inwoners

1867

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500