• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 405 pagina 406
Zij bestaat voornamelijk uit de vrij regte en lange Molenstraat, met eenige dwarsstraatjes en eene Korenmarkt; de overige ruimte bevat grootendeels bloem- en moestuinen en weigronden. In den laatsten tijd zijn vele fraaije buizen en militaire gebouwen opgerigt, waaronder vooral het bomvrije Arsenaal, een meesterstuk van bouwkunde, uitmunt; voorts heeft men eene bomvrije Kazerne-Cavalier, 2 Kruidmagazijnen, een Laboratorium, enz. De beide hoofduitgangen der vesting zijn de Sassche en de Axelsche poort. De Herv. Kerk is een langwerpig vierkant gebouw, dat in 1850 aanmerkelijk hersteld is, en een koepeltorentje met slaguurwerk, doch geen orgel heeft. Sedert 1850 hebben ook de R. K. eene kerk met vrij hoogen vierkanten toren en spits; ook de chr. afg. bezitten een eenvoudig kerkgebouw. — Het Stadhuis met eenen lagen, maar zeer dikken toren is in 1647 gesticht en in 1822 vernieuwd. Door het kanaal is Neuzen eene voortreffelijke zeehaven geworden, die in 1850 ook is opgenomen onder de kantoren van lossing, waarop uit zee mag worden ingeklaard. Er bestaat hier onder anderen ook een geregeld postveer over de Schelde, op het aan de overzijde liggende Ellewoutsdijk, en daarvan willen wij gebruik maken om Zeeuwsch-Vlaanderen te verlaten en ons tweede bezoek aan het eiland Zuid-Beveland te brengen, dat wij vroeger (z. bl. 371) verlieten. Het dorp Ellewoutsdijk, dat ruim 700 inw. bevat, ligt 2 1/2 uren Z. W. van Goes, en was vroeger zeer bloeijend; het heeft eenen korenmolen, eene meestoof, en eene ruime herv. kerk, die het overblijfsel eener vroegere zeer groote kerk is; de oude zware toren werd in 1825 tot aan het dak afgebroken, en daarvoor eene nieuwe spits in plaats gesteld. In de nabijheid ligt aan de Schelde een in 1847 gebouwd gecasematteerd fort. Oudtijds stond hier een prachtig slot, waarvan nog overblijfselen te zien zijn. — Een weinig N. ligt de gemeente Oudelande, met het gehucht Molenberg, 550 inw. en eene goede kerk zonder orgel, maar met eenen hoogen dikken toren. — Baarland, onmiddellijk ten O. en 1/2 uur van de Schelde, waarmede het door eene haven gemeenschap heeft, ligt te midden van vruchtbare landerijen, is zeer oud en fraai, en bezat oudtijds aanzienlijke voorregten. Het telt omtrent 600 inw. en heeft eene goede herv. kerk, met eenen hoogen toren en een orgel; deze kerk is het overschot van een vroeger zeer groot kerkgebouw, waarvan in 1774 twee derde gedeelten afgebroken zijn. Men vindt hier het Hof te Baarland, een fraai adellijk huis met ruime zalen en vertrekken, en
t uurs van het dorp ligt het gehucht Bakendorp, oudtijds eene aanzienlijke heerlijkheid op zich zelve. — Hoedekenskerke met het dorp Kwadendamme, aan de Houte, is eene vrij aanzienlijke landbouwende gemeente met 800 inw., en eene met een orgel voorziene herv. kerk, zonder toren; te Kwadendamme (540 inw.), staat eene in 1801 gebouwde kleine, maar nette R. K. kerk, meteen net vierkant torentje. — Wederom een weinig westwaarts ligt Overzaiule of Ovezande, in eene allerschoonste streek; het bevat ruim 800 inw., die van den landbouw leven en heeft eene in 1840 zeer verbeterde herv. kerk, met torenen orgel; voorts Driewege, een klein, net plaatsje, met eene goede kerk, en het gehucht Coudorpe, die te zamen eene heerlijkheid met ruim 450 inw. uitmaken. Eindelijk ligt op de Z. westelijkste punt van het eiland Z. Beveland de gemeente Borsele. Het zeer oude eiland Borsele werd vroeger door de Yve, de Dierik en de Zwake van Z. Beveland gescheiden, en wordt reeds in de 7de eeuw vermeld; op het laatst der 15d* eeuw was het reeds met de Baarlanden, Heinkenszand en Overzande verbonden. In 1530 en 1532 werden al de dorpen van dit eiland onder het water bedolven en eerst in 1616 begon men de gewonnen gronden weder langzaam te bedijken. De oude heeren van Borsele waren oudtijds zeer rijk en magtig en hebben zich naderhand in verscheidene aanzienlijke takken gedeeld; zij rekenden hunnen oorsprong in Zeeland reeds van het jaar 800, en stierven uit in 1470. Het dorp Borsele, ook wel Monster geheetun naar het in 1530 verdwenen groote dorp Monster, ligt 3} uur Z. W. van Goes, telt 800 inw., en is eene fiaaije plaats, in welker middea men een langwerpig vierkant, met boomen beplant plein aantreft; de kerk wordt in een gedeelte van het Gemeentehuis gehouden. In de nabijheid ligt nog een vlieberg, de Berg van Troije genoemd, waarbij vroeger het adellijke slot Troije stond. Van Borsele N. O. waarts opgaande, komen wij te '$ Heerenlwek, een vr\j levendig dorp met 800 inw., veel vertier, en 2 kerken, waarvan de herv. in 1672 gebouwd en in 1833 vernieuwd, en de R. K. in 1797 ingewijd is; beiden hebben eenen toren, en de laatste een (raai orgel. — Eén uur ten N. O. ligt het op bl. 371 vermelde groote dorp Heinkenszand, bijna één uur N. W. het dorp Nieuwedorp, dat sedert 1838 eene zeer goede haven in het Sloe, en sedert 1841 eene fraaije kerk voor de chr. afgescheidenen heeft, en ruim één uur ten O. het dorp Nisse, l{ uur Z. van Goes. Dit dorp bevat omstreeks 500 inw., is groot en fraai, aan drie zyden van een langwerpig vier-

Provincie Zeeland. Gemeente Baarland.

 
wapen van Baarland 1101 Bunders
650 Inwoners

1865

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500