• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 389
1556 keizer Karel V met zijne 3 zusters en zijnen geheelen hofstoet scheep, om met eene vloot van 65 schepen zich naar Spanje te begeven, en hier werden in 1600, op 2.800 vaartuigen, 20.000 krijgslieden en 37 stukken geschut ingescheept, om in Vlaanderen den beroemden slag van Nieuwpoort te leveren. In 1585 werd Rammekens aan Engeland verpand, maar in 1616 weder gelost. Eerst in 1811 deed Napoleon den Zeeburg naar de regelen van den tegenwoordige n vestingbouw versterken. De oude goede reede vóór het fort is door verlandingen voor zeeschepen geheel ongeschikt geworden, waarom die, welke naar Middelburg bestemd zijn, thans door het Veersche gat binnen komen — Het fort zelf ligt op den grond der heerlijkheid Rittheim, oudtijds Rietheim, een klein, maar aangenaam gelegen dorp, met 370 inw., en eene lieve kerk, door hoog geboomte omschaduwd. Het is een der oudste dorpen van Zeeland; in de nabijheid liggen 2 vliedbergen. Indien wij met de stoomboot van Vlissingen de Schelde oversteken, komen wij in Zeeuwsch-Vlaandercn, het zoogenoemde vierde district en het zuidelijkste gedeelte der provincie Zeeland. Deze strook gronds, die eene lengte van omtrent 12 uren, eene breedte van 2 of 3 uren, en eene oppervlakte van 71.220 bunders heeft, bestaat meest uit zaai- en weiland, bevat bijna 60.000 inw. en grenst ten N. aan de Noordzee en de Wester-Schelde, ten O. aan Antwerpen, ten Z. aan Oost- en West-Vlaanderen, en ten W. aan W. Vlaanderen, Het maakte oudtijds een deel van het graafschap Vlaanderen uit, werd in 1604, 1644 en 1645 door de Nederlanders veroverd en bij den vrede in 1648 aan de Algemeene Staten afgestaan, makende hetvervolgens onder den naam van Staats-Vlaanderen een gedeelte der Generaliteitslanden uit, waarvan de inwoners van allen invloed op de regering verstoken waren, en die bestuurd werden door eenen Raad van Vlaanderen, welke zijnen zetel in Middelburg hield, en aan wien het hooge regtsgebied was opgedragen. In 17!)5 werd het aan Frankrijk afgestaan en eerst in 1814 kwam het aan het vaderland terug. Het wordt verdeeld in 2 districten, die van Sluis en Hulst. Het vruchtbare westelijkste gedeelte, regt tegenover Walcheren, draagt den naam van het Land van Kadiand, en vormde vroeger een eiland op zich zelf, dat nog door zeer zware dijken beschermd moet worden. De eerste plaats, waar wij aankomen, is het aanzienlijke dorp Breskens, over Vlissingen, ruim 1.900 inw. bevattende, en waartoe

Provincie Zeeland. Gemeente Breskens.

 
wapen van Breskens 695 Bunders
1700 Inwoners

1866

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500