• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 359
zijn ook vele schoone grazige weiden, een 15tal fraaije buitenplaatsen, bevallige dorpen en 2 steden; aan den zuidkant houdt zich een verbazend aantal zeevogelen op, die aan vele bewoners een goed bestaan verschaften. In de slooten vindt men alleruitmuntendste paling, maar het water is meestal brak, behalve aan den duinkant. Het eiland is 4£ uur gaans lang en van 1 tot 2^ uur breed; de oppervlakte bedraagt 15.784 bunders en het bevat ongeveer 16.000 inw. De N. O. hoek van het eiland wordt ingenomen door de dorpen Dreischor, Zonnemaire en Noordgouwe, die eertijds een eiland op zich zelven uitmaakten. Het eerste is zeer oud en fraai, bevat 900 inw., heeft 2 meestoven en 18 vlasserijen, en bezit eene vrij ruime Herv. Kerk, met eene heerlijke graftombe voor de gebroeders Ockerse. Het slot Windenburg, dat hier vroeger stond, is in 1837 gesloopt. Zonnemaire, met nog geen 500 inw., heeft zijnen naam van het water Sunnonmere of Sonnamaer, dat reeds in 776 genoemd wordt; het dorp is echter eerst na 1400 ontstaan. Even benoorden dit dorp ligt aan en op den dijk het gehucht Bommenede, eigentlijk NieuwBommenede, dat ruim 400 inw. bevat, en ontstaan is uit de vroegere zeeplaats Oud-Bommenede, voorheen een zeer neringrijk en bloeijend dorp, hetwelk in 1682 geheel door het water is verzwolgen. — Ten Z. van Zonnemaire vinden wij 1 uur van Zierikzee het wel niet groote, maar zeer aangename dorp Noordgouwe; het is door veel vruchtdragend en ander geboomte, alsmede door verscheidene bevallige buitenplaatsen omringd, die de streek tot een waar lustoord maken. Het ontleent zijnen naam aan een gedeelte van het water de Gouwe, dat Dreischor van Schouwen scheidde en dit oudtijds tot een afzonderlijk eiland maakte. In 1304 werd op dit water een zeegevecht tusschen de Franschen en Vlamingen geleverd, waarin Jonker Willem, zoon van graaf Jan II, geslagen werd; maar spoedig daarna is het geheel toegeslibd en kort na 1374 ingedijkt. Het dorp bevat 660 inw., en heeft eene oude kleine kerk, eene meestoof en eenen korenmolen. Op den noord-oever van het eiland Schouwen ligt de kleine stad Brouwershaven, aan de Grevelingen. Zij werd gesticht in 1285, doch het duurde tot 1590 eer zij de gedaante eener stad verkreeg. In dit jaar werd zij bemuurd en begon haar bloei door de haringvisscherij, die er sterk gedreven werd, zeer toe te nemen; zij is echter nooit eene stemhebbende stad geweest. In het jaar 1426

Provincie Zeeland. Gemeente Brouwershaven.

 
wapen van Brouwershaven 225 Bunders
1600 Inwoners

1866

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500