• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 376
oudste gedeelte reeds in de 15e eeuw begonnen, van de gothische bouworde en met sieraden als overladen is, waaronder 25 levensgroote beelden, de graven van Zeeland van Dirk V tot op keizer Karel V voorstellende, vooral de aandacht van elk tot zich trekken. De beide tegenwoordige gevels zijn van 1512—1518gebouwd; in lateren tijd heeft men echter aanmerkelijke vergrootingen en vernieuwingen aangebragt, en in 1840 heeft men de dus genoemde Oudheidskamer tot eene verzamel- en bewaarplaats van op de stad betrekking hebbende oudheden ingerigt. — Het Provinciaal Geregtshof, bij het tegenwoordige Hofplein, behoorde in 1317 reeds aan de Duitsche Orde, en is in 1838 door de provincie aangekocht; het is na dien tijd bijgebouwd en ziet er aan de voorzijde fraai uit. Behalve deze openbare gebouwen vindt men in Middelburg nog eene Rijschool, eene Wisselbank, eene Bank van Leening, eenen Schouwburg, eene Concertzaal, de Koopmansbeurs, de Waag, de Kazerne, maar vooral het Museum Medioburgense, in de Latijnsche Schoolstraat, de vergaderplaats van het Zeeuwsen Genootschap der Wetenschappen en van twee andere natuurkundige gezelschappen. Dit gebouw bevat in de verschillende zalen een vrij goed kabinet van kostbare en zeldzame voorwerpen, oude, op het strand van Domburg gevonden munten, een beweegbaar Planetarium, door J. van den Eeckhout vervaardigd, hetwelk eenmaal voor het fraaiste en kostbaarste van geheel Europa gehouden werd, eene aanzienlijke boekerij met zeer vele werken over Zeeland, kabinetten van natuurlijke historie, en eene verzameling van schoone portretten van voorname zeeuwsche mannen. Van de 3 hervormde kerken te Middelburg verdient de Nieuwe kerk het eerst genoemd te worden. Zij staat aan de Munt, was vroeger onder den naam van Oud-Munster, en ook onder dien van Kloosterkerk bekend, en is een langwerpig vierkant gebouw, dat met de abdijgebouwen gemeenschap had, doch zonder eenige praal, zelfs tot voor kort zonder zoldering en alleen met een beschoten dak voorzien; men heeft haar echter in de laatste jaren bekoepeld, en met gas verlicht. Het inwendige der kerk is zeer bezienswaardig om haren uitstekend gebeeldhouwden, op eenen adelaar rustenden predikstoel, en de schoone graftombe der dappere broeders J. en C. Evertsen, die eerst in de Oude- of St. Pieterskerk was opgerigt, doch in 1818 in deze kerk is overgebragt; men vindt er ook nog 2 gedenkschriften, ter herinnering van graaf Willem II en Floris den Voogd. — Dp Koorkerk, eigentlijk slechts het koor der Nieuwe kerk, maar in 1577

Provincie Zeeland. Gemeente Domburg.

 
wapen van Domburg 734 Bunders
850 Inwoners

1865

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500