• Kaart
  • Beschrijving
Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks beschrijvingen  door J. L. Terwen, 1858 pagina 405
Zij bestaat voornamelijk uit de vrij regte en lange Molenstraat, met eenige dwarsstraatjes en eene Korenmarkt; de overige ruimte bevat grootendeels bloem- en moestuinen en weigronden. In den laatsten tijd zijn vele fraaije buizen en militaire gebouwen opgerigt, waaronder vooral het bomvrije Arsenaal, een meesterstuk van bouwkunde, uitmunt; voorts heeft men eene bomvrije Kazerne-Cavalier, 2 Kruidmagazijnen, een Laboratorium, enz. De beide hoofduitgangen der vesting zijn de Sassche en de Axelsche poort. De Herv. Kerk is een langwerpig vierkant gebouw, dat in 1850 aanmerkelijk hersteld is, en een koepeltorentje met slaguurwerk, doch geen orgel heeft. Sedert 1850 hebben ook de R. K. eene kerk met vrij hoogen vierkanten toren en spits; ook de chr. afg. bezitten een eenvoudig kerkgebouw. — Het Stadhuis met eenen lagen, maar zeer dikken toren is in 1647 gesticht en in 1822 vernieuwd. Door het kanaal is Neuzen eene voortreffelijke zeehaven geworden, die in 1850 ook is opgenomen onder de kantoren van lossing, waarop uit zee mag worden ingeklaard. Er bestaat hier onder anderen ook een geregeld postveer over de Schelde, op het aan de overzijde liggende Ellewoutsdijk, en daarvan willen wij gebruik maken om Zeeuwsch-Vlaanderen te verlaten en ons tweede bezoek aan het eiland Zuid-Beveland te brengen, dat wij vroeger (z. bl. 371) verlieten. Het dorp Ellewoutsdijk, dat ruim 700 inw. bevat, ligt 2 1/2 uren Z. W. van Goes, en was vroeger zeer bloeijend; het heeft eenen korenmolen, eene meestoof, en eene ruime herv. kerk, die het overblijfsel eener vroegere zeer groote kerk is; de oude zware toren werd in 1825 tot aan het dak afgebroken, en daarvoor eene nieuwe spits in plaats gesteld. In de nabijheid ligt aan de Schelde een in 1847 gebouwd gecasematteerd fort. Oudtijds stond hier een prachtig slot, waarvan nog overblijfselen te zien zijn. — Een weinig N. ligt de gemeente Oudelande, met het gehucht Molenberg, 550 inw. en eene goede kerk zonder orgel, maar met eenen hoogen dikken toren. — Baarland, onmiddellijk ten O. en 1/2 uur van de Schelde, waarmede het door eene haven gemeenschap heeft, ligt te midden van vruchtbare landerijen, is zeer oud en fraai, en bezat oudtijds aanzienlijke voorregten. Het telt omtrent 600 inw. en heeft eene goede herv. kerk, met eenen hoogen toren en een orgel; deze kerk is het overschot van een vroeger zeer groot kerkgebouw, waarvan in 1774 twee derde gedeelten afgebroken zijn. Men vindt hier het Hof te Baarland, een fraai adellijk huis met ruime zalen en vertrekken, en

Provincie Zeeland. Gemeente Ellewoutsdijk.

 
wapen van Ellewoutsdijk 820 Bunders
775 Inwoners

1865

Bekijk op atlas1868.nl
Bekijk op atlasenkaart.nl
Gemeentegeschiedenis
  • Spoorweg
  • Straat- en Kunstweg
  • Gewone weg
  • Dijk en kade
  • Voetpad
  • Kerk
  • Molen
Vierde uur gaans
0
 
¼
Nederl. Ellen
0
 
500